Medziuniverzitná študentská súťaž už v piatok spozná svojich víťazov

21.5.2019
Muniss workshop

Zdroj: bratislava.sk

Páčil sa vám článok?

Už tento piatok budú vyhodnotené najlepšie študentské tímy projektu MUNISS v Bratislave. Ide o medziuniverzitnú študentskú súťaž medzi mestami Bratislava a Brno. Aktuálny 8. ročník súťaže MUNISS sa v Bratislave zameral na tému „Bratislava ako dynamické študentské mesto využívajúce potenciál vzdelávacích a kreatívnych inštitúcií na území mesta“.

Tímy slovenských a českých študentov pracovali na súťažných zadaniach od októbra minulého roka do mája. 

MUNISS je študentská súťaž, v ktorej sa stretávajú študenti z rôznych odborov, univerzít a miest, aby pracovali na zadaniach zameraných na rozvoj Bratislavy a Brna. Súťaž je otvorená pre všetkých študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a tiež pre študentov Masarykovej univerzity, Vysokého učenia technického v Brne (VUT) a Mendelovej univerzity v Brne. Hlavnými partnermi medzinárodnej študentskej súťaže sú magistráty miest Bratislavy a Brna, ktoré pozorne sledujú vyvíjajúce sa projekty. V prípade, že sa im niektorá práca, alebo idea bude zdať dobrá, môže byť následne aj zrealizovaná.

Do aktuálneho 8. ročníka medziuniverzitnej študentskej súťaže MUNISS sa zapojilo celkovo 7 súťažných tímov – 4 slovenské, 3 české. Kým slovenské tímy hľadali najlepšie riešenie pre tému „Bratislava ako dynamické študentské mesto využívajúce potenciál vzdelávacích a kreatívnych inštitúcií na území mesta“, české tímy sa zamerali na hľadanie inšpiratívnych návrhov pre riešenie problematiky ponuky dostupného bývania v meste Brno.

Štyri slovenské súťažné tímy zložené zo študentov STU v Bratislave (priestoroví plánovači, urbanisti a územní plánovači) a Vysokej školy výtvarných umení hľadali a navrhovali pre vybrané lokality Mlynská dolina, Mladá Garda a Kollárovo námestie riešenia, ktoré by priniesli pozitívnu zmenu v týchto lokalitách pomocou rýchlo a jednoducho realizovateľných projektov.

Bratislava má veľa vzdelávacích inštitúcií, najmä vysokých škôl, a teda aj veľa mladých, kreatívnych a dynamických ľudí, ktorých vedomosti a nadšenie sú významným kapitálom využiteľným v prospech rozvoja Bratislavy. „Energia, nápady a potenciál mladých a kreatívnych ľudí-študentov, sa momentálne ukrýva v kampusoch univerzít a len málo preniká do bežného života v meste. Preto sme sa rozhodli naštartovať spoločné aktivity a pootvoriť dvere ku spolupráci, ktoré v konečnom dôsledku prinesú nielen lepšiu Bratislavu pre študentov, ale i všetkých obyvateľov mesta“, povedal Vladimír Ondrejička, hlavný koordinátor súťaže na Slovensku.

Jednotlivé súťažné návrhy posudzovala odborná komisia zložená zo zástupcov mesta Bratislavy, STU a VŠVU.

Prezentácie súťažných tímov ako aj vyhlásenie víťazov súťaže bude možné vidieť na slávnostnom záverečnom podujatí, ktoré sa koná 24.5.2019 o 10,00 hod. v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca za prítomnosti primátora Bratislavy, rektora STU v Bratislave a zástupcov Magistrátov Bratislavy a Brna ako i zapojených vysokých škôl.

Popoludní (od 14,00 hod.) podujatie pokračuje na Námestí Slobody, kde bude prebiehať výstava prác zapojených študentov univerzít z Bratislavy a Brna. Hlavným programom budú diskusie zástupcov magistrátu so zástupcami dotknutých území ako i so samotnými študentmi o ich predstavách Bratislavy ako dynamického študentského mesta.

(TASR)

Páčil sa vám článok?