Karlova Ves s návrhom parkovacej politiky súhlasí, pridáva i podnety

17.5.2019
0
Parkovanie na Borskej

Zdroj: karlovaves.sk

Páčil sa vám článok?

Karlova Ves prijala návrh hlavného mesta na všeobecne záväzné nariadenie (VZN) a zmeny v štatúte Bratislavy, potrebné na zavedenie celomestskej parkovacej politiky. Zároveň iniciovala uzavretie dohody medzi hlavným mestom a mestskou časťou, v ktorej sa má magistrát zaviazať k splneniu pripomienok Karlovej Vsi.

 "Týkajú sa nevyhnutného posilnenia mestskej hromadnej dopravy, rovnako súčinnosti hlavného mesta a mestskej časti pri zvyšovaní parkovacích kapacít, personálneho posilnenia mestskej polície na zabezpečenie dodržiavania parkovacích pravidiel a tiež spolupráce pri riešení nezaradených komunikácií," priblížil vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník. Poslanci tiež v uznesení odporúčajú, aby Karlova Ves bola ako celok jednou rezidenčnou zónou.

Prítomný primátor Bratislavy Matúš Vallo dostal z pléna karloveských poslancov otázku, či neuvažuje nad odkladom prijímania VZN, vzhľadom na množstvo pripomienok, ktoré k návrhu vyjadrujú mestské časti. Vallo odpovedal, že zatiaľ výrazná väčšina mestských častí vydala súhlasné stanoviská, len tri vyjadrili nesúhlas. "Bojím sa, že ak to budeme odkladať, dostaneme sa do situácie, že budeme v polovici volebného obdobia a už to vôbec neprijmeme, lebo na takýto krok už nebude politická vôľa," povedal. Je presvedčený, že relevantné pripomienky mesto zapracuje do pravidiel celomestského parkovania.

V procese pripomienkovania plánovanej parkovacej politiky prijali z najväčších mestských častiach návrh hlavného mesta v Ružinove a Petržalke, v oboch prípadoch s podnetmi na dopracovanie návrhu. Naopak, v Novom Meste a Starom Meste magistrátny návrh VZN o parkovacej politike a zmeny v štatúte hlavného mesta neodsúhlasili, sformulovali pripomienky. Návrh pravidiel - ako ich pripravila radnica - dostal s pripomienkami zelenú v Rači, Dúbravke i v Devínskej Novej Vsi, vo Vrakuni zatiaľ nie, žiadajú dopracovať materiál.

Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa v prvých zónach očakáva od roka 2021. Magistrát v apríli zverejnil návrh, podľa ktorého sa má v štyroch tarifných pásmach za parkovanie platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok. Abonenti od 500 až po 1500 eur za rok. Mesto pripúšťa, že sa návrh cien a podmienok parkovacej politiky môže ešte zmeniť. Po pripomienkovaní samospráv sa od 22. mája bude môcť k návrhu VZN počas desiatich dní oficiálne vyjadriť aj verejnosť. O tom, kedy presne a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci.

(TASR) 

Páčil sa vám článok?