Snahou račianskej samosprávy je zachovať mestsko-vidiecky charakter tejto časti mesta

29.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Územný plán rozvoja mestskej časti Rača bol schválený pred rokom a zahŕňa strednodobé a dlhodobé zámery rozvoja mestskej časti s výhľadom do roku 2020-2025.

Jeho schváleniu predchádzala dvojročná diskusia pred­sta­vi­teľov samosprávy mestskej časti a obyvateľov, čoho výsledkom je štúdia, ktorej dobrú úroveň oceňujú všetci zúčastnení.

Na úpätí Malých Karpát by mala pokračovať výstavba rodinných domov, už teraz tu vzniká lukratívna oblasť domovej zástavby. V uplynulom období sa mestskej časti podarilo v tejto lokalite vybudovať inžinierske siete, a tým vytvoriť vhodné podmienky na individuálnu bytovú výstavbu. Táto územnoplánovacia štúdia počíta s rozvojom mestsko-vidieckeho charakteru Rače, čo znamená, že okrem výstavby obytných domov s viacerými bytmi počíta najmä s výstavbou rodinných domov, čo dotvára spomenutý vidiecky charakter Rače.

V račianskej lokalite Východné sa napríklad uvažuje s vybudovaním podnikateľsko-obchodnej zóny. Najväčším problémom Východného je doprava, ktorá z pohľadu spojenia s Račou a centrom Bratislavy nie je dostatočná. Tento problém majú najmä školáci z Východného, ktorí dochádzajú do škôl v centre mestskej časti. Ako v tejto súvislosti povedal poslanec miestneho zastupiteľstva Rača Pavol Bielik, riešením tejto situácie by mohol byť školský autobus, ktorý by z Východného zvážal deti do škôl a späť domov. Východné však potrebuje aj dobudovanie inžinierskych sietí, ktoré sú v iných častiach mesta úplnou samozrejmosťou. Ide o kanalizáciu, cesty, chodníky, ale aj základné služby, ako sú lekáreň, pošta, knižnica, zdravotná ambulancia.

Doprava je vo všeobecnosti problémom celej mestskej časti, veď hlavné spojenie Rače s bratislavským centrom je zabezpečené takmer výlučne električkou. Ak dôjde k prerušeniu tohto spojenia, Rača je takmer úplne odrezaná od mesta a v čase dopravnej špičky sa na ceste z mesta či do mesta vytvára zápcha a hrozí kolaps. Aj preto Račania vítajú myšlienku vybudovania bratislavského metra, ktorého jedna trasa by mala spájať Raču s centrom a Dúbravkou. To je však stále vzdialená predstava, ktorej realizácia potrvá ešte roky.

Snahou samosprávy je vytvoriť čo najlepšie podmienky aj pre rozvoj podnikateľských aktivít na území Rače. Už teraz vychádza podnikateľom v ústrety - v tejto mestskej časti sú totiž jedny z najnižších miestnych daní v Bratislave.

(pol)

Tento pohľad na Raču je dôkazom, že dnes je táto mestská časť symbiózou mesta a vidieka. Rodinné domy s vinicami v kontraste s panelákmi potvrdzujú zmiešaný charakter tejto mestskej časti. Rovnako dobre tu spolunažívajú evanjelici s katolíkmi, ktorých tu je väčšina - vľavo evanjelický, vpravo katolícky kostol.
FOTO - archív

Páčil sa vám článok?