Raču je potrebné oživiť a vrátiť jej niekdajšiu slávu povestnej vinárskej obce

29.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Rača či niekdajší Račišdorf je známa predovšetkým ako vinárska obec. Dnes sa snaží zachovať si mestsko-vidiecky charakter, ktorý získala v uplynulom období. Problémy, s ktorými bojujú predstavitelia račianskej samosprávy, nie sú veľmi odlišné od tých, ktoré trápia ostatné bratislavské mestské časti.

Prednosťou Rače je, že jej obyvateľov pri riešení problémov spája hrozno a víno. O uplynulom štvorročnom období sme sa pozhovárali s poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Rača Pavlom BIELIKOM.

- Najmä pre nedostatok finančných prostriedkov sa nám nepodarilo zrealizovať všetky plány spred štyroch rokov. Dokázali sme však v spolupráci so sponzormi splynofikovať časť Kopanice, kde je plánovaná výstavba rodinných domov. Podarilo sa nám tu dobudovať aj ostatné inžinierske siete, čím sme v tejto lokalite vytvorili podmienky na individuálnu bytovú výstavbu. Po dvoch rokoch diskusií bol vlani schválený Územný plán rozvoja mestskej časti Rača, ktorý presne definoval, kde zostane zachovaná poľnohospodárska pôda a vinice, a kde sa bude stavať. Podarilo sa nám zachovať pôvodný ráz Rače a naplniť náš zámer rozvíjať mestsko-vidiecky charakter našej mestskej časti. Ďalej sa nám podarilo odpredať všetky obecné byty, ktoré si chceli ich nájomníci chceli odkúpiť do osobného vlastníctva.

Ktoré predsavzatia sa vám v uplynulom období v Rači nepodarilo splniť?

- Stále sa nám nedarí vrátiť Rači jej zašlú slávu vinárskej obce. Viem, že minulosť sa vrátiť nedá, ale pri trochu dobrej vôli je možné oživiť v starej Rači jej vinohradnícke a vinárske tradície. Veď v každom dome Račišdorfu je pivnica a preš, kde sa robilo a stále robí dobré víno. Chceli by sme obyvateľov týchto domov motivovať, aby sme spolu pomohli Rači vrátiť jej vinársky charakter. Aby turisti a návštevníci mali možnosť ochutnať naše víno v typicky vinárskom prostredí. To znamená revitalizovať starú Raču tak, aby sa stala atraktívnou zónou mestsko-vidieckeho turizmu. V budúcnosti by sme chceli najmä v novej časti Rače zlepšiť život v panelákoch, kde má Rača tie isté problémy, ako ostatné bratislavské mestské časti. To znamená zabezpečiť čistotu ulíc, verejný poriadok, dopravné značenie, zvýšiť bezpečnosť občanov, zlepšiť ich informovanosť a viac spropagovať Raču aj medzi obyvateľmi iných častí Bratislavy. Jedným z našich prvoradých cieľov je tiež zlepšiť dopravné spojenie s lokalitou Východné, a tým pomôcť jej ďalšiemu rozvoju.

Zhováral sa Slavo Polanský

Páčil sa vám článok?