• Samospráva
  • 15.03.2019 07:35

Do komisií v Ružinove prizývajú aj neposlancov - odborníkov

0 0
Zdroj: Mačuha- Ružinovské Echo

Niektoré komisie miestneho zastupiteľstva v bratislavskom Ružinove prizývajú do svojich radov aj neposlancov – odborníkov.

 Za členov sa môžu hlásiť záujemcovia napríklad do komisie sociálnych služieb, do komisie územného plánovania a životného prostredia či komisie informatizácie. Pribúdať by mali výzvy aj ďalších komisií.

"Poslanci podporujú myšlienku zapojenia občanov, ktorí sú odborníkmi v konkrétnej oblasti, do práce komisie," uviedla Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu. Zdôraznila, že práve na odbornosť sa kladie veľký dôraz. Niektoré z komisií presne špecifikujú požiadavky, napríklad dĺžku praxe či špecifické znalosti nevyhnutné pre túto oblasť.

Podmienkou prihlásenia je vyplnenie prihlášky a priloženie profesijného životopisu a motivačného listu. Prihlášky s požadovanými prílohami je potrebné poslať poštou či elektronicky alebo priniesť osobne do podateľne. Adresy aj kontaktné osoby sú uvedené vo výzve dotyčnej komisie. Jej súčasťou sú aj termíny, dokedy sa môžu uchádzači prihlasovať.

"Na najbližšej komisii po tomto termíne sa budú posudzovať životopisy a tie komisie, ktoré si túto podmienku stanovili, ešte s uchádzačmi absolvujú pohovor," poznamenala Tóthová. Následne bude komisia hlasovať a zoznam schválených kandidátov predloží na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Schválení uchádzači sa stanú členmi komisie, ktorí za svoju prácu budú dostávať aj mesačnú odmenu podľa odmeňovacieho poriadku. "Ale len za tie mesiace, keď sa uskutočnilo aspoň jedno stretnutie komisie," doplnila Tóthová.

(TASR) 


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.