• Samospráva
  • 06.03.2019 09:02

Karlova Ves i Dúbravka odmietajú projekt Duby na Krčacoch

0 0
Duby - Krčace
Zdroj: karlovaves.sk

Karlova Ves i Dúbravka zhodne odmietajú developerský projekt Duby (na vizualizácii), ktorý má vyrásť na rozmedzí oboch bratislavských mestských častí v lokalite Krčace. Obe samosprávy o tom informujú na svojich weboch.

Vedenie Karlovej Vsi v tejto súvislosti upozornilo na to, že dotknutá lokalita, ktorá sa nachádza na svahovitom teréne oproti objektu Iuventy, je rozvojovým územím určeným na zmiešanú funkciu bývania a občiansku vybavenosť pozdĺž Karloveskej ulice, ako aj na nízkopodlažnú zástavbu obytného územia a na záhrady, záhradkárske a chatové osady v dotyku s lesmi Devínskej Kobyly. Navrhovaná činnosť, ktorej cieľom je postaviť dva vysokopodlažné objekty, nie je preto podľa samosprávy v súlade s územným plánom hlavného mesta. "Vo svojom stanovisku k zámeru pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (proces EIA) sme vyjadrili názor, že navrhnutý projekt objemovo aj kompozične nie je pre dané územie vhodný, a nesúhlasíme s jeho realizáciou," informovala o tom samospráva. Pripomenula tiež, že v súčasnosti na projekt Duby nie je vydané ani územné rozhodnutie, ani stavebné povolenie, proces EIA ešte nie je ukončený.

Odmietavý postoj k projektu vyjadrili aj v Dúbravke. "Po názore vedenia mestskej časti potvrdila aj komisia územného rozvoja, dopravy a podnikateľských aktivít nesúhlasné stanovisko k zadaniu urbanistickej štúdie Krčace na hranici katastra Dúbravky a Karlovej Vsi," uvádza dúbravská samospráva na sociálnej sieti. Dúbravka vyjadrila tiež záujem o riešenie problémovej výstavby prostredníctvom spoločného postupu s Karlovou Vsou.

Zasadnutie Komisie územného rozvoja, dopravy a podnikateľských aktivít v Dúbravke:

Zdroj: FB Mestská časť Dúbravka

Zámerom developerského projektu Duby na Krčacoch je postaviť dva objekty so šiestimi podzemnými a 16, respektíve 18, nadzemnými podlažiami, ktoré budú osadené na spoločnej platforme. Tú budú tvoriť obchodný dom a podzemná garáž. V objektoch majú postaviť 332 bytov, v podzemnej garáži má vzniknúť 1056 podzemných parkovacích miest. Na svahovitom pozemku, na ktorom sa počíta s výstavbou, sú v súčasnosti nevyužívané záhrady.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.