Primátor predstavil splnomocnencov pre starostov, zeleň i bezpečnosť: Čo nám prezradili?

12.12.2018
Primátor Vallo na tlačovej konferencii

Zdroj: Hlavné mesto Bratislava

Páčil sa vám článok?

Nový primátor Matúš Vallo dnes predstavil svojich splnomocnencov, ktorí budú riešiť konkrétne problémy hlavného mesta. Bruno Konečný bude mať na starosti spoluprácu mesta s mestskými časťami, Iveta Chovancová bude riešiť bezpečnosť, drogovú problematiku a životnému prostrediu sa bude venovať Andrej Kovarik. Externým konzultantom pre dopravu bude Ján Kovalčík.

Chovancová má podľa Valla dlhoročné skúsenosti z občianskeho združenia Odyseus. "Iveta je psychologička, terénna pracovníčka, jej úlohou bude koordinácia opatrení v oblasti drog a systémové riešenia bezpečnosti v ohrozených lokalitách," povedal primátor. Hlavné mesto musí podľa neho riešiť problémové zóny ako je Obchodná ulica, obytný dom "Pentagon" či Trnavské mýto.

Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislava

Konečný bude splnomocnencom pre mestské časti a ich starostov. "Spolupráca medzi mestom a mestskými časťami je základná," podotkol Vallo. Konečný je podľa neho v komunálnom prostredí ako "ryba vo vode" a jeho úlohou bude, aby komunikácia hlavného mesta a mestských častí bola hladká a produktívna.

Kovarik je podľa primátora známy environmentalista a bojovník za to, aby zeleň v Bratislave bola kvalitná. Vallo deklaruje, že na téme životného prostredia mu záleží a je rád, že Kovarik je v jeho tíme. "Je poslancom Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a pracuje aj v Štátnej ochrane prírody. Sám rád, že je v našom tíme a považujem ho za špičku v odbore," povedal primátor. 

V riešení dopravy v Bratislave bude Vallovi a jeho tímu pomáhať externý konzultant Kovalčík, ktorý je analytikom mimovládnej organizácie INEKO a bývalým šéfom inštitútu stratégií na ministerstve dopravy. Ďalších spolupracovníkov chce primátor predstaviť začiatkom roka 2019.

Od piatka (7.12.), kedy sa Vallo ujal vedenia hlavného mesta, sa stretol s bratislavskými starostami, predsedami poslaneckých klubov, zamestnancami magistrátu a bol aj na stretnutí prezidenta SR Andreja Kisku s novozvolenými primátormi krajských miest. "Zamestnancov magistrátu som upokojil. Som presvedčený, že je medzi nimi veľa odborníkov a budem sa pokúšať ich nadchnúť pre nové smerovanie mesta," povedal Vallo. Na magistráte nechce tolerovať politické obchody, obchádzanie pravidiel, zneužívanie postavenia zamestnanca magistrátu a deklaruje nulovú toleranciu ku korupcii.

Obsadzovanie pozície nových šéfov mestských podnikov a organizácií chce realizovať transparentne a tak, aby boli v týchto funkciách odborníci, ktorí vzišli z výberových konaní. V dozorných radách podnikov a organizácií chce, aby sedela okrem mestských poslancov aj odborná verejnosť.  "Pripravili sme spolu s odborníkmi manuál, podľa neho by mali prebiehať výberové konania," skonštatoval Vallo, ktorý chce tento manuál predložiť na schválenie mestským poslancom začiatkom budúceho roka. Na otázku, či sa vymenia riaditelia všetkých mestských podnikov odpovedal, že áno.

Zimná údržba ciest a chodníkov, ako aj dopravné obmedzenia v súvislosti s výstavbou obchvatu D4/R7 a Mlynských Nív sú dva veľké problémy, ktoré podľa Valla nové vedenie mesta zdedilo a ktoré primátor spolu so svojim tímom rieši od svojho prvého dňa v úrade. „Treba jasne povedať, že spustenie výstavby obchvatu sa zo strany minulého vedenia odďaľovalo kvôli voľbám. Dnes už nie je možnosť a ani dôvod stavbu odďaľovať, lebo by to malo negatívne ekonomické dôsledky pre štát, aj pre naše mesto. Jednoducho povedané, treba to raz urobiť a musíme mať dostatok odhodlania, trpezlivosti aj súdržnosti, aby sme to zvládli,povedal Matúš Vallo. 

My sme oslovili novozvolených splnomocnencov a spýtali sa ich na vízie zverenej oblasti a aké budú prvé kroky riešenia problémov mesta v týchto oblastiach. Podľa Valla splnomocnenci plnia úlohu zástupcov primátora pre dôležitú oblasť mesta.

Iveta Chovancová- splnomocnenec pre bezpečnosť a drogovú problematiku. 

„Cítim veľkú zodpovednosť, ale zároveň mám aj veľké očakávania a teším sa, že konečne mesto k tejto pálčivej problematike začne pristupovať nejakým systémom, ktorý tu dodnes chýbala takáto koncepcia. Priame dopady na absenciu takejto koncepcie sme videli na viacerých situáciách. Medzi prvé kroky bude  nadviazanie komunikácie s odborníkmi, ktorí aktívne pôsobia v tejto oblasti, či už sú to mimovládne organizácie alebo iné zariadenia. Následne nás čaká poriadna analýza a stratégia mapovania aj iných ohrozených lokalít a oblastí," vyjadrila sa pre banoviny.sk Iveta Chovancová.

Zdroj: TASR

Bruno Konečný - splnomocnenec pre mesto a mestské časti

"V súčasnosti už organizujeme stretnutia so starostami, aby bol priestor hlavne obsahovo vyčlenený pre komunikáciu a najdôležitejšie problémy. Všetci starostovia a starostky sú členmi Mestskej rady zo zákona a členmi regionálneho združenia mestských častí a my sa budeme snažiť do tohto rámca včleniť také stretnutia, aby to bolo z pohľadu starostov a starostiek efektívne. Nebude to v štýle štandardného komunikačného orgánu. Chcem, aby vznikli pracovné skupiny, mestské časti majú svoje zastupiteľstvá, mestské zastupiteľstvo, v ktorom sú mnohí členovia, preto vytvárať mechanizmus mesačných stretnutí nedáva zmysel, je podstatné, aby to bolo tematicky ladené a k veci," povedal nám Konečný.

Zdroj: TASR

Jakub Kovarik - splnomocnenec pre životné prostredie a zeleň

"Správa zelene je v súčasnosti rozdelená pod mnohých rôznych správcov, napríklad v rámci jednej ulice pás zelene spravuje magistrát, mestská časť a je tam aj cestná zeleň. Úradník má v tom často sám chaos. Cestná zeleň je samostatná kategória, ktorú má magistrát v kompetencii v rámci oddelenia správy komunikácií. Tu bol obrovský problém v odbornosti, čo sa týka zelene a je potrebné tam zmeniť správcu, aby  človek, ktorý príde píliť konár na konci dňa, mal základné arboristické vzdelanie. Táto systémová chyba generovala zlý stav cestnej zelene, ako ho vidíme dnes. Ďalej je dôležité sa venovať parkom, zeleni vo forme lesov, mestských lesov, lužným lesom, ktoré plnia dôležitú rekreačnú funkciu pre obyvateľov mesta. Spôsob obhospodarovania týchto lesov sa musí riešiť tak, aby nevznikali holoruby v blízkosti vodných zdrojov a podobne.

Zdroj: nc

​Solenie a zimná údržba je ďalšia dôležitá téma. Soľný posyp v súčasnosti poškodzuje zeleň. Chceme používať alternatívne zdroje solenia, napríklad zeolitom. Karlova Ves už pristúpila k takémuto riešeniu. Sú aj iné väčšie mestá v zahraničí, kde sa soľ používa naozaj iba v kritických častiach, ktoré vieme aj u nás dnes identifikovať.

Mimoriadne prínosná je taká naša vízia Dunajského parku, ktorú by sme radi predstavili verejnosti. Zámerom chceme vytvoriť akúsi značku dunajského parku, ktorá by mala integrovať chránené územia s tými líniami popri Dunaji aby, sa dalo kontinuálne pešo prejsť cez tieto územia pozdĺž mesta a odstrániť bariéry, ktoré sú tam teraz. Bratislava má obrovský potenciál zelene, ktorý bol doteraz na chvoste záujmu, a to sa musí zmeniť.

Ďaľšou kľúčovou oblasťou je zazmluvnenie správy zelene. Chceli by sme prostredníctvom vytvorenia mestského podniku vypestovať vlastnú zeleň, ktorý by vyprodukoval sadbový materiál, ktorý v súčasnosti mesto nakupuje draho a často sú to nekvalitné sadenice," prezradil nám Jakub Kovarik.

(TS,nc)

 

 

Páčil sa vám článok?