Električková trať v Petržalke: Mesto získalo od stavebného úradu územné rozhodnutie a môže ju začať stavať!

15.11.2018
Električka v Petržalke

Zdroj: Magistrát

Páčil sa vám článok?

Dobudovanie električkovej trate do Petržalky je obrovský projekt, ktorý patrí medzi priority hlavného mesta. Významným medzníkom v projekte je získanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2. Časť Bosákova ul. – Janíkov dvor, ktoré hlavnému mestu 12. novembra vydal príslušný stavebný úrad MČ Petržalka.

 „Projekt predĺženia električkovej trate do Petržalky ide podľa schváleného harmonogramu Európskou komisiou a Ministerstvom dopravy a výstavy Slovenskej republiky. Aktuálne prebieha proces projektovania dokumentácie pre stavebné povolenie. Po správoplatnení územného rozhodnutia procesne nasleduje podanie žiadosti o stavebné povolenie na stavebný úrad MČ Petržalka. Po získaní stavebného povolenia nasleduje vysúťaženie zhotoviteľa stavby a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na získanie financovania prostredníctvom európskych zdrojov cez Operačný Program Integrovaná Infraštruktúra (OPII). Projekt musí byť zrealizovaný najneskôr do roku 2023, dokedy trvá oprávnené obdobie pre financovanie projektov cez OPII,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.    

Zdroj: Magistrát

Predĺženie električkovej trate až po Janíkov dvor vo veľkej miere odbremení súčasnú dopravnú situáciu v jednej z najväčších mestských častí, v Petržalke. Električková trať bude mať celkovú dĺžku 3,8 km, 7 zastávok v úseku od Rusovskej cesty po Janíkov dvor cez centrálnu petržalskú os. Súbežne s radiálou budú vybudované cyklotrasy, cesty, ako aj chodníky k zastávkam.  Predpokladané náklady na projekt sú 114 mil. Eur s DPH. Hlavné mesto zároveň pracuje aj na rozvoji celého územia, ktorým nová električková trať bude viesť.

(ts, ars, foto: Magistrát)

Páčil sa vám článok?