Spor dvoch škôl v Ružinove sa vyriešil, súkromná má nové priestory

13.10.2018
Základná škola Ružová dolina

Zdroj: wikipédia

Páčil sa vám článok?

Spor, ktorý viedli dve základné školy v bratislavskom Ružinove, sa podarilo vyriešiť do začiatku aktuálneho školského roka. Súkromná základná škola sídliaca v prenajatých priestoroch štátnej základnej školy v Ružovej doline, ktorej zriaďovateľom je mestská časť, si našla nové priestory v neďalekej strednej škole.

 Z pôvodných priestorov sa musela vysťahovať, keďže s ďalším predĺžením nájmu už vedenie štátnej školy, ani rada školy pre vlastné kapacitné problémy nesúhlasili.

"V riadnom čase, dokedy bola nájomná zmluva, sa súkromná základná škola vysťahovala. Dohodli sme sa, že nemusia dať priestory do pôvodného stavu, čím sme im vyšli v ústrety," uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár. Podľa neho sťahovanie bolo pokojné, pre mnohých bez povšimnutia, a to napriek tomu, že tomu počas roka predchádzali aj emotívne vystúpenia zástupcov oboch strán.

Niektoré uvoľnené triedy v štátnej základnej škole sa podarilo cez prázdniny obnoviť a upraviť, aby do nich v septembri mohli nastúpiť noví žiaci. Ďalšie práce čakajú školu v budúcom roku, pri príprave rozpočtu mestskej časti na rok 2019 sa bude počítať aj s nimi.

"Riaditeľka dala vymeniť podlahovinu v dvoch triedach, ktoré slúžili súkromnej základnej škole. Zostáva zopár tried, ktoré bude treba zrekonštruovať pre potreby našej základnej školy," poznamenal Pekár. Podľa zmluvy mala totiž súkromná škola udržiavať priestory v prevádzkyschopnom stave. Podľa starostu tu boli len vymenené plastové okná, nie však vnútorné omietky, podlahovina či lavice. Rekonštruovať by sa mali tiež toalety aj na poslednom poschodí. Na otázku, či má v súčasnosti štátna základná škola postačujúce priestory, keďže v posledných rokoch sa borila s narastajúcimi kapacitnými problémami, odpovedal Pekár kladne. Vedenie súkromnej základnej školy na otázky zatiaľ neodpovedalo.

Súkromná škola fungovala v priestoroch štátnej školy 15 rokov. Zameraná je na žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, poruchami správania i autistického spektra, Aspergerovým syndrómom, syndrómom ADHD a ADD či narušenou komunikačnou schopnosťou.

Štátna škola jej nevyužívané priestory v minulosti prenajala, keďže jej to kapacita dovoľovala. V posledných rokov sa však zvyšoval počet detí a štátna škola začala mať kapacitné problémy. Rozhodla sa preto v predlžovaní nájmu nepokračovať, o čom vedenie súkromnej školy informovala v ročnom predstihu. To však zasa žiadalo ročné preklenovacie obdobie na nájdenie adekvátnych a vyhovujúcich priestorov, lebo to v termíne nestíhajú. Zriaďovateľka a riaditeľka súkromnej školy Veronika Bisaki však zároveň pre médiá priznala, že škola tajne dúfala, že im nájom predĺžený bude aj tentoraz, keďže doteraz im päťročná nájomná zmluva predĺžená bola. Na predĺženie nájmu vznikla v minulosti aj petícia. 

Páčil sa vám článok?