• Samospráva
  • 09.09.2018 12:10

Voľby: Obce musia do utorka určiť okrsky i miestnosti, kandidáti majú poslednú možnosť prihlásiť sa

0 0
Zdroj: TASR

V administratívnej príprave komunálnych volieb 2018 sa blíži ďalší dôležitý míľnik. Utorok 11. septembra je posledným termínom pre podanie kandidačných listín uchádzačov o mandát primátora, starostu či komunálneho poslanca. V rovnaký deň uplynie takisto lehota pre obce na utvorenie volebných okrskov a miestnych volebných komisií a určenie volebných miestností.

Odborník na samosprávu a hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák ozrejmil, že volebný okrsok sa utvára tak, aby spravidla zahŕňal 1000 voličov. V rámci každého volebného okrsku sa tiež určí volebná miestnosť. "Aj napriek skutočnosti, že pre každý volebný okrsok sa určuje len jedna volebná miestnosť, nie je vylúčené to, aby sa viacero volebných miestností fyzicky nachádzalo v tej istej budove,“ poznamenal Kaliňák. O zriadení volebných okrskov i volebných miestností rozhoduje starosta obce.

"Pri určení volebných miestností sa prihliada na to, aby bol do nich čo najľahší prístup aj zdravotne postihnutým voličom," upozornil Kaliňák. Pripomenul, že zákon pamätá i na prípady, keď nie je v podmienkach obce možnosť vytvoriť volebné miestnosti v úplne bezbariérovom prostredí. Volič so zdravotným hendikepom má v takomto prípade možnosť voliť prostredníctvom prenosnej volebnej schránky u neho doma. "Môže sa však stať aj prípad, že volič nechce voliť doma a dostaví sa pred volebnú miestnosť, pričom ale táto nie je bezbariérová - napríklad je na poschodí kultúrneho domu. V tomto prípade zdravotne hendikepovaný volič môže voliť do prenosnej volebnej schránky na prízemí tejto budovy," vysvetlil Kaliňák. "V uvedenom prípade je samozrejme nevyhnutné urobiť opatrenia na zachovanie tajnosti hlasovania," dodal.

Obec je povinná informovať o utvorení volebných okrskov a zriadení volebných miestností na úradnej tabuli i webovom sídle obce. Využíva tiež oznámenia distribuované obyvateľom.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.