• Samospráva
  • 03.09.2018 17:38

Ružinov pomôže rodinám prvákov jednorazovým príspevkom 40 eur

0 0
Do zbierky školských pomôcok sa môže zapojiť každý.
Zdroj: MČ Dúbravka

Rozpočtom rodín s prváčikmi v Ružinove by mal aj v školskom roku 2018/2019 pomôcť jednorazový príspevok 40 eur. Nárok naň majú rodiny, ktorých deti nastúpili v aktuálnom školskom roku do prvých ročníkov základných škôl ako v Ružinove, tak i v iných mestských častiach

Podmienkou v oboch prípadoch je trvalý pobyt v Ružinove aspoň jedného rodiča dieťaťa, respektíve jeho zákonného zástupcu.

"Ružinovský miestny úrad bude v priebehu mesiacov september a október zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom," priblížila ružinovská hovorkyňa Jana Pôbišová. To sa bude týkať detí zapísaných do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. V prípade iných mestských častí môžu rodičia požiadať úrad osobne alebo písomne.

Príspevok bude následne vyplácaný v pokladni ružinovského miestneho úradu do konca novembra. Bližšie informácie poskytuje rodičom miestny referát sociálnych služieb, a to na telefónnom čísle 02/48284285 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy jana.morgosova@ruzinov.sk.

Miestny úrad v Ružinove vyplatil vlani 534 rodičom celkovo 18.690 eur. 

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.