• Samospráva
  • 27.11.2006 10:02

Na zákone o Bratislave sa zatiaľ nedohodli

0 0

V pondelok 17. apríla sa na magistráte stretli zástupcovia mesta a mestských častí kvôli pripravovanému zákonu o Bratislave. Starostu Nového Mesta Richarda FRIMMELA sme sa opýtali, v akej fáze je jeho príprava.

- Skupina právnikov zastupujúca mesto a mestské časti vypracovala návrh zákona o hlavnom meste, o ktorom sme v pondelok začali diskutovať s primátorom. Návrh je spracovaný tak, že ustanovenia, na ktorých sa obe strany nedohodli, rozpracováva alternatívne, to znamená riešenia, ktoré navrhuje mesto a tie, ktoré presadzujú mestské časti. My sme prejavili ochotu ustúpiť v mnohých veciach a nájsť konsenzus, sú však veci, v ktorých neustúpime. Vychádzame z toho, že parlament i vláda sa podpísali pod Chartu európskych samospráv, ktorá jednoznačne hovorí o tom, že samospráva sa má priblížiť čo najviac k občanovi a v Bratislave sú tým najzákladnejším článkom práve mestské časti.

V čom sa predstavy magistrátu a mestských častí rozchádzajú?

- Magistrát chce v zákone zakotviť centralizáciu finančných prostriedkov, ktoré by podľa zatiaľ neznámeho kľúča rozdeľoval medzi mestské časti. Najväčší rozpor je pri dani z nehnuteľností, kde my trváme na dodržiavaní platného zákona. Myslíme si, že za desať rokov sa ukázalo ako správne, keď správu dane z nehnuteľností vykonáva mestská časť. Takisto je pre nás neprijateľná požiadavka magistrátu na podiely z príjmov mestských častí, ktoré im plynú z účastí v obchodných spoločnostiach alebo rozpočtových organizáciách. Otázka financií je teda najväčším problémom pri dosiahnutí dohody. V otázke orgánov mesta a podobne sa vieme dohodnúť. Nebudeme napríklad trvať na dvojkomorovom mestskom zastupiteľstve, určite nájdeme kompromis aj v otázke počtu poslancov mestského i miestnych zastupiteľstiev.

Aký bude ďalší postup?

- Primátor prerokuje pripomienky, ktoré na tomto stretnutí odzneli so spracovateľmi, prípadne pracovníkmi magistrátu do konca apríla, a začiatkom mája by sme sa mali opäť stretnúť.

Zhováral sa Milan Šeršík


NÁŠ ROZHOVOR

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.