Podľa starostu Nového Mesta R. Frimmela ľudia nechcú sľuby, ale konkrétne činy

26.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Na erbe mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dominuje strieborná staničná budova konskej železnice a pod budovou ležiaci strapec hrozna. To preto, lebo mestská časť Nové Mesto pozostáva z dvoch katastrálnych území - Nové Mesto a Vinohrady.

Prvý úsek konskej železnice bol otvorený roku 1840 a neskôr bol prestavaný pre parnú železnicu. Konská železnica je dávno minulosťou, ale samotné Nové Mesto akoby práve teraz chytalo nový dych. Nemalou mierou sa o to pričinil aj jeho starosta Richard FRIMMEL, ktorý sa o úrad chce uchádzať aj v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Spýtali sme sa ho, ako dnes, s odstupom času, hodnotí uplynulé volebné obdobie.

- V období uplynulých štyroch rokov sme sa snažili z prostriedkov nášho rozpočtu čo najviac dať na rozvojové programy. Keď v roku 1995 to bolo vyše 20 percent z rozpočtu, tak v tomto roku to už bolo až 43 percent.

O aké konkrétne aktivity išlo?

- Napríklad sme vybudovali bezbariérové byty pre zdravotne postihnutých, vybudovali sme azylový dom pre osamelé matky s deťmi, ďalej 100 sociálnych malometrážnych bytov na Bojnickej ulici, dva nové kluby dôchodcov, dve pobočky knižnice, investovali sme do rekonštrukcie ciest a chodníkov, vybudovali sme množstvo parkovacích plôch, založili sme Televíziu Nové Mesto, ktorá má každý deň hodinu živého moderovaného programu a hlavne u starších občanov má veľký ohlas. Treba povedať, že sme tiež finančne prispeli dopravnému podniku na projekt rekonštrukcie električkovej trate, zabezpečili sme autobus do Mierovej kolónie, ktorý tam nikdy nechodil a tiež sme spoluúčastníkmi predĺženia trolejbusovej trate na Kramároch k onkológii a k ústavu kardiovaskulárnych chorôb. Dosť sme sa venovali čistote v našej mestskej časti. V celej MČ sme vymenili odpadové koše, ich počet sa zvýšil z 350 na 500, čo je aj poznať. Každý rok od apríla do novembra umiestňujeme v jednotlivých častiach veľkokapacitné kontajnery, čo si ľudia veľmi žiadajú.

Čo mienite ponúknuť potenciálnym voličom na nasledujúce obdobie?

- Keď som kandidoval na post starostu pred štyrmi rokmi, neprichádzal som s nijakými nereálnymi sľubmi, dokonca ani s konkrétnymi cieľmi. Myslím si, že ľudia sľuby nepotrebujú, chcú skôr cítiť, že tu majú samosprávu, ktorá pre nich robí niečo konkrétne. A samospráva dáva o sebe vedieť tým, že niečo pre ľudí robí - počnúc napríklad osvetlením cez kvalitu chodníkov, dopravu, bezpečnosť v MČ a vôbec všetko, s čím sa človek dennodenne stretáva. Rozbehli sme niektoré aktivity a v ďalšom volebnom období by sme chceli nadviazať na to, čo sa za predchádzajúce roky podarilo - či už v sociálnej, kultúrnej a v ďalších oblastiach. Chceme napríklad zlepšiť stredisko kultúry na Vajnorskej, dobudovať 100 ďalších sociálnych bytov, pokračovať v opravách chodníkov a ciest, chceme dať do poriadku Partizánsku lúku, Kolibu, aby sa tieto miesta stali opäť centrom oddychu Bratislavčanov.

Zhováral sa Václav Pankovčín

Páčil sa vám článok?