Podpisy na petícii merajú dva kilometre

26.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Pod názvom Konšelia Horáreň Občania sa počas prvého októbrového víkendu uskutočnila na terase horárne v Horskom parku originálna výstava. Reportážnym spôsobom priblížila Bratislavčanom septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré rozhodovalo aj o horárni.

Zväčšené kópie všetkých dôležitých listín a korešpondencie, fotografie zo schodiska Primaciálneho paláca vyloženého ráno pred zasadaním 516 petičnými listinami, výroky jednotlivých poslancov na rokovaní, kópie najzávažnejších článkov z tlače, text petičnej listiny i takmer nekonečný pás zlepených petičných hárkov - boli nielen zaujímavou sondou do uvažovania a rozhodovania mestských poslancov, ale aj poučením a najmä holdom 10 328 občanom, ktorí vystúpili z anonymity a podpísali petíciu, aby podporili záchranu horárne ako verejného, všeobecne prospešného objektu. Mimochodom - keby sa spojili všetky podpísané riadky petičných listín za sebou, merali by vyše dva kilometre a viedli by od horárne až do radnice.

Každý, kto videl výstavu, pochopil, že mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo, žiaľ, iba pre všeobecné vyhlásenie o tom, že horáreň sa naozaj nebude privatizovať. Súčasné mestské zastupiteľstvo má už iba veľmi krátky čas na to, aby mohlo toto vyhlásenie plniť. Nové zastupiteľstvo, ktoré vzíde z komunálnych volieb, nie je vyhlásením viazané.

Napriek dostatku informácií poslanci nezabezpečili budúcnosť horárne jej majetkovým prevodom na Nadáciu Horský park ani s navrhovanými poistkami zabezpečujúcimi záujmy mesta. Niektorí dokonca neustále videli v úsilí nadácie snahu o privatizáciu - hoci zákon o nadáciách hovorí jednoznačne - a verejne sa k tomu vyjadrili už viacerí odborníci - že nadácie sú neziskové a verejnoprospešné a ako také nie sú subjektmi zameranými na zisk, to jest privatizérmi.

Majetkový prevod horárne s poistkami mesta by bol konkrétnou a reálnou zábezpekou pred privatizérmi, ktorí by ukázali Bratislavčanom, ako roztočiť v horárni obchod vo veľkom štýle, lebo logicky by potrebovali prinajmenšom získať investované peniaze späť. Katalóg zo spomínanej výstavy je návštevníkom horárne k dispozícii.

(šš)

Páčil sa vám článok?