Snaha riešiť problémy niekedy nestačí

26.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Jedným z problémov mestskej časti Nové Mesto je dohoda, či skôr „nedohoda“ s magistrátom v oblasti starostlivosti o mestskú zeleň. Ako v tejto súvislosti priznal starosta Nového Mesta Richard Frimmel, občania často kritizujú, že je na území mest­skej časti veľká burina.

„Ponúkam alternatívu, aby sa naša mestská časť starala o zeleň kompletne, teda aj pri cestách 1. a 2. triedy, ktorú má v súčasnosti na starosti magistrát,“ povedal nám R. Frimmel. Ako ďalej zdôraznil, je mnoho problémov, ktoré sa novomestskej samospráve nedarí riešiť ani pri najlepšej vôli.

Máme rezervy, pokiaľ ide o mestskú políciu. Máme malo policajtov. Potrebovali by sme aspoň štyridsať ľudí, ale ich stav sa pohybuje len okolo dvadsaťdva,“ uviedol starosta. V budúcnosti by mestská časť ešte viac chcela zlepšiť starostlivosť o ľudí v dôchodkovom veku, ktorých tu žije asi štvrtina. Robia síce každý rok pre opustených ľudí štedrovečerné večere, ale to je málo.

Chceli by ich preto viac pritiahnuť do klubov dôchodcov, ktorých je v Novom Meste deväť, ale sú ľudia, ktorí ani nechcú vychádzať z bytu. „Snažíme sa robiť pre nich také podujatia, ktoré by ich zaujali a pomohli im ľahšie znášať starobu,“ povedal R. Frimmel. Dôchodcom do klubov rozvážajú veľmi lacnú stravu (15-16 korún za kompletný obed) a tieto služby chce samospráva ešte skvalitniť.

Veľké problémy sú s bývaním mladých rodín. V súčasnosti sa na Bojnickej ulici buduje ďalších 100 sociálnych garsónových bytov. „Ide o to, aby mladí ľudia prekonali obdobie, kým si budú môcť zabezpečiť trvalé bývanie. Aj tu máme ťažkosti, lebo nám štátna správa zastavila financovanie. Od júna sú nám dlžní už 12 miliónov korún, ktoré budeme musieť nejakým spôsobom vykryť z nášho rozpočtu, ale dobudovať to jednoducho chceme,“ uzatvára starosta.

(vp)

Páčil sa vám článok?