Nové Mesto ušetrilo z rozpočtu takmer 300-tisíc eur. Na čo ich použilo?

27.6.2018
0

Zdroj: abn

Páčil sa vám článok?

Bratislavské Nové Mesto hospodárilo v minulom roku s prebytkom bežného rozpočtu 290.000 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2017, ktorý schválili novomestskí poslanci na júnovom rokovaní miestneho zastupiteľstva.

V rámci bežného rozpočtu dosiahla mestská časť príjmy vo výške 18,2 milióna eur a výdavky vo výške 17,9 milióna eur. "Prebytok bežného rozpočtu je výsledkom zodpovedného hospodárenia," uviedla vedúca ekonomického oddelenia Jana Ondrová. Pri bežnom rozpočte ide teda o uvedený prebytok 290.000 eur. Financie z prebytku bežného rozpočtu sa po schválení záverečného účtu a vysporiadaní odvádzajú do rezervného fondu. V roku 2018 môžu byť použité na investičné akcie.

V prípade kapitálového rozpočtu predstavujú príjmy 1,1 milióna eur a výdavky 4,2 milióna eur. Pri kapitálovom rozpočte tak dosiahla mestská časť schodok 3,1 milióna eur. "Schodok je dôsledkom viacerých investičných akcií, ktoré mestská časť realizovala v roku 2017," priblížil novomestský starosta Rudolf Kusý s tým, že tieto projekty boli realizované najmä s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu, z fondu rozvoja bývania a externých zdrojov.

Najväčším investičným projektom uplynulého roka bol pre samosprávu voľnočasový priestor Jama (na fotografii). Nový park, ako najväčší vybudovaný park v Bratislave za posledných 30 rokov, ponúka na ploche viac ako 17.000 štvorcových metrov množstvo zelene a možností pre šport a oddych. Mestská časť je taktiež hrdá na dokončenie úplnej rekonštrukcie budovy najväčšej škôlky na Letnej ulici, na vybudovanie knižnice na Kolibe či unikátnej drevenej nadstavby v základnej škole na Jeséniovej ulici.

Nové Mesto zároveň poukazuje aj na hodnotenie hospodárenia samospráv nezávislým Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). "Novému Mestu dal v otázke finančného zdravia známku výborné, keď dosiahlo známku 5,06 z maximálneho počtu šesť bodov," podotkol Kusý. Finančné zdravie pritom podľa neho hovorí o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnej samospráve hospodárenie spôsobuje problémy, alebo nie.

(TASR)

Páčil sa vám článok?