• Samospráva
  • 16.05.2018 17:20

Tri školy dostanú špičkové vybavenie v zmodernizovaných priestoroch

0 0
BSK
Zdroj: TS

Tri župné školy tak vďaka eurofondom dostanú do dvoch rokov špičkové vybavenie a zmodernizované priestory pre praktické vyučovanie. Dovedna si tak tri školy prerozdelia viac ako 9 miliónov eur.

Jedným z hlavných cieľov Programového vyhlásenia župy je podpora a rozvoj celoživotného vzdelávania, zvyšovanie kvality absolventov škôl a ich uplatnenie sa na trhu práce. "Bratislavský samosprávny kraj aktívne pracuje na skvalitňovaní odborného vzdelávania na stredných školách, pričom sa zameriava na podporu duálneho vzdelávania, vytváranie partnerstiev medzi školami a zamestnávateľmi a v neposlednom rade aj na samotnú modernizáciu škôl a ich vybavenie,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Zdroj: TS

​Vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému programu 2014 – 2020 sa Bratislavský samosprávny kraj stal úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým sa zabezpečí modernizácia školskej infraštruktúry vrátane materiálno – technického vybavenia za účelom zvýšenia počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

„Centrá odborného vzdelávania a prípravy vytvoria pre odborné vzdelávanie lepšie technické aj priestorové podmienky, ktoré dovolia väčšiemu počtu žiakov absolvovať prax v prostredí porovnateľnom so súkromným sektorom. Práve preto sme pri príprave podkladov a dokumentov veľmi intenzívne spolupracovali, a aj naďalej budeme, so samotnými zamestnávateľmi,zhrnula riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Zdroj: TS

​Dnes boli v areáli Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji poklepané základné kamene prvých troch vznikajúcich Centier odborného vzdelávania a prípravy. Jedno z nich bude aj priamo pre žiakov Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji, v ktorej vznikne na pracovisku v Zálesí Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti kynológia, chov koní a jazdectvo. O hostí sa postarali žiaci Strednej odbornej školy z Farského 9 v Bratislave, kde sa takisto o pár dní začne budovanie Centra odborného vzdelávania a prípravy v oblasti gastronómie a hotelových služieb na pracovisku v Bratislavskej Dúbravke. Tretím základným kameňom, ktorý bol dnes slávnostne poklepaný, bolo Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti informačných technológií, ktorý vznikne na Strednej odbornej škole na Hliníckej 1 v Bratislave.

Vo fáze príprav je aj vznik ďalších dvoch projektov Centier odborného vzdelávania a prípravy z eurofondov, a to na SOŠ Polygrafickej na Račianskej ulici v Bratislave a COVP pre oblasť stavebníctva na SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava.

Bratislavská župa má v školskom roku 2017/18 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 54 stredných škôl, z toho 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 2 konzervatóriá a 3 spojené školy.

(TS,ncuki) 


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.