Devínsku Novú Ves trápia podobné problémy ako ostatné mestské časti: byty, byty, byty

17.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

V katastri Devínskej Novej Vsi sa nachádza najsevernejší a najzápadnejší bod Bratislavy (Devínske jazero - rameno Moravy a priechod cez rieku Moravu). Táto dynamicky sa rozvíjajúca mestská časť musí zápoliť s mnohými podobnými problémami ako ostatné časti mesta. Či už ide o drogy, problémy so životným prostredím alebo o nedostatok bytov...

O uplynulom volebnom období a o plánoch do budúcnosti sme sa porozprávali s prednostom miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi Jánom ŽATKOM. Najskôr nás zaujímalo, čo najviac trápi poslancov miestneho zastupiteľstva tejto mestskej časti.

- Jeden z najväčších problémov je stále narastajúci počet žiadostí o byty, ale vyhovieť sa im nedá, lebo voľné byty nie sú. Najmä v pôvodnej časti Devínskej deti dorastajú, ženia sa a vydávajú, ale nemajú vlastnú strechu nad hlavou. Tí, ktorí na to majú, si prenajmú byt za nekresťanské peniaze, iní z Devínskej Novej Vsi radšej odídu.

Rozprávať by sa dalo o kadečom, rozsah novín to však nedovoľuje. Dobre vieme, koľko problémov musí dennodenne samospráva riešiť. A tak sa pýtam: čo sa v mestskej časti Devínska Nová Ves za štyri uplynulé roky podarilo vyriešiť tak, že môže byť právom hrdá?

- Určite to bude znieť neuveriteľne, ale stará časť Devínskej Novej Vsi bola donedávna, vlastne na prahu tretieho tisícročia, bez kanalizácie. A práve v tomto volebnom období sa podarilo vybudovať kanalizáciu pre tri veľké oblasti našej mestskej časti. Myslím si, že táto stavba, ako aj ďalšie, sú výsledkom rozumnej finančnej politiky miestneho zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves. Urobili sme tiež televízny káblový rozvod, na výstavbu ktorého boli použité obecné peniaze. Občanom garantujeme, že poplatky za signál budú oveľa nižšie ako inde v Bratislave. Môžem spomenúť rad ďalších stavieb, napríklad oživenie rybníka na Mlynskej ulici, riešenie parkovacích plôch, ale aj výsadbu zelene či revitalizáciu detských ihrísk, ktorých nebolo málo.

Čo považujete v komunálnej politike za najpodstatnejšie?

- Spoluprácu a ústretovosť, ale najmä dobrú spoluprácu so štátnymi orgánmi.

Václav Pankovčín

Páčil sa vám článok?