• Samospráva
  • 16.11.2006 13:46

Do konca roku SaÚD Staré Mesto zanikne

0 0

V apríli miestne zastupiteľstvo Staré Mesto rozhodlo, že k 31. decembru 1998 bude zrušená Správa a údržba domov Staré Mesto.

Starostu Starého Mesta poslanci poverili, aby zabezpečil výkon správy a údržby domov prostredníctvom správcovských firiem vybraných na základe výberového konania. Výkon správy má podľa tohto rozhodnutia prejsť na nové správcovské firmy najneskôr do 31. októbra 1998.

Oproti pôvodnému stavu z roku 1991 prešlo do týchto dní pod správu iných správcovských firiem už viac ako 75 percent domov a bytov v Starom Meste. Stalo sa tak hlavne po predaji bytov a nebytových priestorov, keď si vlastníci založili spoločenstvá vlastníkov, alebo si sami vybrali správcovskú firmu. K 1. augustu prešlo pod správcovstvo Staromestskej a.s., H-Probyt a Prvej správcovskej okolo 3500 obecných bytov.

Od 1. októbra odišlo zo správy SaÚD ďalších 2500 bytov, ktorých noví vlastníci sa sami rozhodnú pre niektorú zo správcovských firiem. Od 1. novembra do 31. decembra musí Správa a údržba domov Staré Mesto urobiť všetko potrebné na prípravu podkladov na vyúčtovanie za rok 1998, pričom pôjde o vyúčtovanie od 1. januára 1998 do konca októbra, keď bola správa domu odovzdaná novému správcovi.

Od roku 1999 všetky práva a záväzky zaniknutého SaÚD preberie mestská časť Staré Mesto. Miestny úrad v priebehu prvého polroka urobí vyúčtovanie, doručí ho bývalým nájomníkom a zároveň vykoná aj reklamačné konanie k uvedenému vyúčtovaniu voči dlžníkom. Všetky pohľadávky SaÚD voči nájomníkom obecných bytov bude naďalej vymáhať Miestny úrad Staré Mesto.

(mg)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.