Ružinov plánuje obstarať územné plány zón aj pre lokalitu Prievoz

10.3.2018
0
Prievoz

Zdroj: google maps

Páčil sa vám článok?

Územné plány zón by v budúcnosti mala mať aj lokalita Prievoz v bratislavskom Ružinove. Tie sa budú týkať jej východnej a západnej časti. Rozhodli o tom ružinovskí poslanci na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, keď schválili ich obstarávanie.

„Územné plány zón sú najlepším nástrojom na stanovenie jasných pravidiel v území. Naším zámerom je spodrobniť územný plán Bratislavy a dať budúcej podobe tejto lokality jasné pravidlá,“ skonštatoval ružinovský starosta Dušan Pekár. Takéto zonálne plány totiž určujú napríklad limity priestorového a funkčného využitia územia či stanovujú dopravné a technické vybavenie lokality.

Územný plán zóny Prievoz – východ má pokryť územie ohraničené Gagarinovou, Osvetovou, Telocvičnou, Parkovou, Kaštieľskou ulicou a diaľnicou D1. Hranicami územného plánu zóny Prievoz – západ majú byť ulice Gagarinova, Kaštieľska, Parková ulica a Hraničná a diaľnica D1.
„Po schválení obstarávania príde na rad aktualizácia uzatvorených zmlúv o dielo so spracovateľom a ich aplikácia na súčasné potreby a požiadavky Ružinova,“ doplnila ružinovská hovorkyňa Marianna Šebová. Potrebný bude tiež súhlas hlavného mesta s obstarávaním oboch „zonáliek“, oň chce samospráva požiadať v najbližších dňoch.

Mestská časť má v súčasnosti schválené dva ÚPZ: Trnávka, Krajná – Bočná a druhým je Trnávka – stred, kde samospráva obstaráva zmeny a doplnky. Okrem toho pripravuje 13 územných plánov zón, vrátane spomínaných dvoch v Prievoze. Vyhlásené má tiež dve stavebné uzávery, a to pre územie Bajkalská-roh a lokalitu Ostredky. Tretia stavebná uzávera zatiaľ vyhlásená nebola.

Práve vyhlasovanie stavebných uzáver sa už v minulosti stretlo so značnou kritikou zo strany poslancov. Tí už vlani v máji vyjadrili nespokojnosť a znepokojenie s pomalým procesom ich vyhlasovania. Schváleným uznesením vtedy zároveň reagovali na petíciu proti zahusťovaniu sídlisk na území mestskej časti, ktorá zároveň žiadala bezodkladné podania návrhov na začatie konaní o vydanie rozhodnutí o stavebných uzáverách. Podpísalo ju takmer 5000 nespokojných obyvateľov.

Stavebná uzávera je totiž spôsobom, ako ochrániť lokalitu pred ďalšou výstavbou, kým nebude mať samospráva jej presnejšiu reguláciou formou územného plánu zóny. Platí totiž, že stavebnou uzáverou sa pozastaví výstavba v danej lokalite po dobu schválenia územného plánu zóny, avšak maximálne na päť rokov.

(TASR)

Páčil sa vám článok?