Mestská časť Ružinov podporuje výstavbu bytov, dôraz kladie najmä na SOS byty

14.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Mestská časť Ružinov nesporne patrí medzi najbohatšie mestské časti v Bratislave. Nie je to však dané výškou príjmov vo veľkej miere už starších obyvateľov, ale množstvom podnikov a súkromných firiem, ktoré sídlia na území Ružinova. Sú tu napríklad podniky, ako je Slovnaft, SPP, Bratislavský prístav či banky...

Napriek tomu, že príjmy do kasy miestneho úradu sa za posledné obdobie niekoľkonásobne zvýšili, aj tu pretrvávajú problémy, ktoré treba riešiť. O úspechoch, neúspechoch a ďalších plánoch mestskej časti sme sa porozprávali s prednostkou miestneho úradu Ružinova Máriou ŠAMOVOU. Vráťme sa na začiatok volebného obdobia. Z hľadiska rozpočtu bol rok 1995 mimoriadne napätý...

- Bolo tu rozpočtové provizórium, ale podarilo sa nám nájsť prijateľné riešenia. Pomohlo nám však záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti, rozbehol sa prevod bytov do osobného vlastníctva, odpredali sme niektoré nehnuteľnosti, podarilo sa získať zdroje z fondu životného prostredia a podobne. Príjmová základňa sa tak stabilizovala a peniaze mohli byť premietnuté do rozvoja obce. Konkrétne v oblasti zelene, dopravy, výstavby, ďalej na podporu miestnych aktivít, kultúry, športu, ale aj na nákup zdravotníckych prístrojov pre Nemocnicu s poliklinikou Ružinov.

Na čo ste vo vašej mestskej časti najviac hrdá a čo vás, naopak, najviac trápi alebo znepokojuje?

- Teší ma, že začíname stavať byty, bohužiaľ, v tomto volebnom období už viac ako položiť základné kamene nestihneme. Tiež sa nám podarilo zmapovať majetok na celom území Ružinova. To znamená, že máme skompletizovaný prehľad o majetku a vlastníkoch. Tým, že bol obstaraný územný plán, ktorý je prvý svojho druhu v histórii Ružinova, môžeme aktívne vstupovať do procesu tvorby koncepcie mesta. Počas môjho pôsobenia v úrade sa tiež niekoľkonásobne zvýšili príjmy MČ, čo umožňuje jej dynamickejší rozvoj. Naopak, trápi ma mnoho neduhov najmä v sociálnej oblasti a v otázke životného prostredia. Týka sa to predovšetkým problematiky bývania mladých ľudí, ale aj starších spoluobčanov. Mám pripravený projekt na riešenie týchto problémov.

Môžete ho konkretizovať?

- Dalo by sa povedať, že sociálna sféra a životné prostredie je mojou srdcovou záležitosťou. Vychádzam z toho, že sociálne slabším spoluobčanom treba nejakým spôsobom pomôcť. Aj preto presadzujem napríklad výstavbu SOS bytov a výstavbu bytov vôbec. V oblasti životného prostredia presadzujem napríklad plán na efektívne využívanie odpadov, ktoré by prinieslo MČ aj zisk. Mám tiež vypracovaný spôsob riešenia problému so psami, ktorý sa už pomaly javí takmer ako nezvládateľný. Zatiaľ však nechcem konkretizovať podrobnosti jednotlivých projektov.

Zhováral sa Václav Pankovčín

Páčil sa vám článok?