• Samospráva
  • 13.02.2018 18:42

O podporu z regionálnej dotačnej schémy sa uchádza 1167 projektov

0 0
Zdroj: BSK

O poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2018 sa uchádzajú projekty pre podporu kultúry, turizmu, rozvoja vidieka či športu a mládeže. Najviac, až 747 žiadostí, bolo prijatých na podporu kultúry.

O poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na tento rok sa uchádza 1167 projektov. „Všetky žiadosti posudzovali odborné hodnotiace komisie, ktorých odporúčania budú podkladom pre schvaľovanie v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja. Na podporu kultúry, turizmu, rozvoj vidieka a na podporu športu i mládeže je v dotačnej schéme pre rok 2018 alokovaných 2.091.543 eur,“ informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.


Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry pre tento rok prijala 747 žiadostí v celkovej požadovanej sume vyše 5,6 milióna eur. Po formálnej kontrole žiadostí bolo hodnotiacej komisii predložených na posúdenie 715 projektov. „Celková alokovaná suma v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme na podporu kultúry na rok 2018 predstavuje sumu 888.905 eur, a to pre desať oblastí podpory,“ upresnila Forman.


O poskytnutie dotácie na podporu turizmu sa zaregistrovalo 88 žiadateľov v celkovej žiadanej sume takmer 1,2 milióna eur. Po kontrole posudzovala odborná hodnotiaca komisia 77 žiadostí. Na podporu turizmu je na tento rok z regionálnej dotačnej schémy vyčlenených 261.442 eur. „Vybrané podporené projekty v roku 2018 sú orientované do oblasti podpory pešej a cyklistickej turistiky (18 projektov), podpory vodáckeho turizmu, geoturizmu a prírodného dedičstva (12), vidieckeho turizmu a agroturizmu (33) a podpory historického a kultúrneho dedičstva (14),“ priblížila hovorkyňa.

Na podporu rozvoja vidieka bolo zaregistrovaných 52 žiadostí.  Po kontrole bolo hodnotených 48 žiadostí v celkovej žiadanej sume 631.417 eur. V tomto roku je v dotačnej schéme na podporu rozvoja vidieka vyčlenených 418.309 eur. Podávané projekty boli zamerané napríklad na obnovu verejných priestranstiev a zastávok, realizáciu adaptačných opatrení zameraných na zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy či na nákup komunálnej techniky na celoročnú údržbu verejných priestranstiev. Taktiež aj na nákup technológií a zariadení zameraných na ďalší rozvoj a podporu spracovania a výroby tradičných produktov v oblasti vinárstva, ovocinárstva, včelárstva a zeleninárstva.

Na podporu športu a mládeže pre rok 2018 bolo zaevidovaných 385 žiadostí v celkovej žiadanej sume vyše 4,2 milióna eur. Pre oblasť mládeže zostalo po splnení všetkých formálnych kritérií na posudzovanie 90 projektov a pre oblasť športu 237 projektov. Na podporu športu a mládeže vyčlenil BSK pre rok 2018  spolu sumu 522.885 eur. Hodnotiaca komisia po svojom posúdení odporučila podporiť 218 projektov.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.