Poslanci horáreň v Horskom parku opäť nepredali

13.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva na svojom septembrovom zasadaní rozhodli, že sa horáreň v Horskom parku nebude privatizovať. Vyhoveli tak žiadosti vyše 10 tisíc občanov, ktorí v petícii vyzvali poslancov, aby nepripustili privatizáciu horárne a zachovali tak jej verejnoprospešný charakter.

O návrhu primátora Petra Kresánka, aby bola horáreň odpredaná za symbolických 100 korún Nadácii Horský park, ktorá objekt má v desaťročnom prenájme, bratislavskí mestskí poslanci ani nehlasovali. Takýto odpredaj by totiž znamenal faktickú privatizáciu.

Viacerí poslanci navrhovali, aby krátkodobý prenájom objektu Nadácii Horský park bol predĺžený na dlhodobý. O tomto návrhu však poslanci hlasovať nemohli, pretože nadácia o predĺženie prenájmu nepožiadala. Prezident nadácie Kamil Procházka v tejto súvislosti povedal, že opakovane požiadajú o odkúpenie horárne, pretože nájomný vzťah nie je podľa jeho názoru vzhľadom na plánované investície do horárne pre nadáciu výhodný. Desaťročný prenájom horárne sa končí v roku 2004.

V uplynulých dňoch Nadácia Horský park otvorila v blízkosti horárne nové zariadenie pre Bratislavčanov - Lesnú školu. Nachádza sa v niekdajšom Feikeho hostinci pri vstupe do areálu Horského parku. Lesná škola bude všetkým vekovým kategóriám Bratislavčanov ponúkať originálne výchovné, klubové a poradenské programy.

(brn)

Páčil sa vám článok?