• Samospráva
  • 29.01.2018 08:49

Národná kultúrna pamiatka v Čunove má novú strechu

0 0
Zdroj: Ľubomír Repta

Obecnému úradu bratislavskej mestskej časti Čunovo sa podarilo definitívne zabezpečiť proti zatekaniu objekt sýpky, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Potvrdila to starostka Gabriela Ferenčáková.

 „Vďaka združeným prostriedkom z obecného rozpočtu, dotáciám z ministerstva kultúry a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sme dokončili kompletnú rekonštrukciu strechy sýpky a objekt sme definitívne zabezpečili proti zatekaniu,“ uviedla starostka.

Rekonštrukcia stála viac ako 132.000 eur, z toho 28.000 eur uvoľnilo zo svojho rozpočtu ministerstvo kultúry, dotáciami v hodnote 11.000 eur prispel BSK a 93.000 eur zaplatila obec zo svojho rozpočtu.

Strop a krov sýpky v Čunove zo 16. storočia, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 649/2, boli dlhodobo v havarijnom stave, ktorý Krajský pamiatkový úrad vyhodnotil ako naliehavý a nevyhnutný na realizáciu zabezpečovacích prác na záchranu kultúrnej pamiatky.

Spracovateľ statického posudku odporučil vykonať kompletnú sanáciu stropu nad 2. nadzemným podlažím a krovu, vrátane výmeny latovania a strešnej krytiny. Ferenčáková sa však nevzdáva boja o kompletnú rekonštrukciu sýpky. „Miestna samospráva sa bude naďalej usilovať získať externé finančné zdroje, aby práce na záchrane sýpky pokračovali a mohli sme ju v budúcnosti zmysluplne využiť,“ dodala starostka Čunova.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.