Vrakuňa - zoznam kandidátov

9.11.2006
Páčil sa vám článok?

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Vrakuňa bude mať v ďalšom volebnom období 21 poslancov, ktorí budú zvolení vo 2 volebných obvodoch.

Kandidáti na starostu

1. Mgr. Ladislav Fatura (37), policajt (nezávislý)

2. Ľudmila Lacková (59), starostka (SMER-SD, SMK-MKP, ĽS-HZDS, SF)


Kandidáti na poslancov miestneho zastupiteľstva

Volebný obvod č. 1 - 11 poslancov

1. Kleyta Baranková (39), ekonómka (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

2. Ľubomír Bednarič (49), ekonóm (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

3. Alfréd Blanár (66), asistent (SNS)

4. Ing. Dagmar Bojszová (50), stavebný inžinier (SNS)

5. Ing. Ildikó Csibová (64), prednostka MÚ (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

6. Ing.Viera Čerňanská (50), inžinierka ekonómie (SDKÚ-DS, KDH)

7. Ing. Alena Drastichová (54), matematik-analytik (SDKÚ-DS, KDH)

8. Mgr. Ladislav Fatura (37), policajt (nezávislý)

9. MUDr. Jozef Fábry (55), lekár (SNS)

10. Mgr. Monika Görözdösová (36), sociálna pracovníčka (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

11. Ing. arch. Miroslav Halčin (49), architekt (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

12. Ing. Anna Halčinová (48), stavebný inžinier (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

13. Ing. Rudolf Jančovič (54), bankový úradník (SNS)

14. Ing. Marta Komorníková (25), štátny zamestnanec (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

15. MVDr. Dagmar Krtilová (53), podnikateľ (SNS)

16. Jaroslav Kučera (57), záhradný technik (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

17. Ing. Ladislav Kugler (43), hlavný projektant (SDKÚ-DS, KDH)

18. Zuzana Kupková (32), podnikateľka (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

19. Zuzana Lešická (42), ekonómka (SDKÚ-DS, KDH)

20. Mgr. Andrea Macháčová (38), riaditeľka školy (nezávislý)

21. MUDr. Zuzana Murárová, PhD. (29), lekárka (SDKÚ-DS, KDH)

22. Ladislav Nagy (59), technik (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

23. Peter Nebehaj (51), živnostník (SNS)

24. Ing. Peter Sénaši (49), stavebný inžinier,  (SDKÚ-DS, KDH)

25. Albert Schwartz (63), dôchodca (SDKÚ-DS, KDH)

26. Ing. Mária Stanová (43), chemická inžinierka (SDKÚ-DS, KDH)

27. Lucia Ščepková (40), podnikateľka (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

28. Ing. Boris Šramko (43), podnikateľ (nezávislý)

29. Michal Šramko (23), podnikateľ (SDKÚ-DS, KDH)

30. Ing. Jarmila Tvrdá (43), chemička (SDKÚ-DS, KDH)

31. Ing. Jozef Valach (52), manažér (SDKÚ-DS, KDH)

 

Volebný obvod č. 2 - 10 poslancov

1. Eva Adameková (57), zdravotná sestra (SDKÚ-DS, KDH)

2. Kamila Adameková (25), študent (SDKÚ-DS, KDH)

3. JUDr. Ľudovít Ábel (56), právnik (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

4. Mariana Behúňová (54), vychovávateľka (SDKÚ-DS, KDH)

5. Ing. Emil Benček (43), stavebný inžinier (SDKÚ-DS, KDH)

6. Jarmila Čermáková (52), podnikateľka (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

7. Vladimír Držík (59), technik (SNS)

8. Renáta Grančičová (36), barmanka (ĽS)

9. Ing. Marek Hargaš (30), manažér (SDKÚ-DS, KDH)

10. Ing. Emil Hostačný (67), dôchodca (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

11. Mgr. Ivan Hrdina (66), učiteľ (SNS)

12. Karol Hrúza (65), štátny zamestnanec (Úsvit)

13. Bc. Mária Chorváthová (56), kontrolór (SDKÚ-DS, KDH)

14. Mgr. Ladislav Chyba (33), redaktor (SNS)

15. Ján Ižo (32), živnostník (SNS)

16. Ingrid Kappelová (45), ekonómka (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

17. Ing. Ivan Knoška (65), stavebný inžinier (SNS)

18. František Kováč (54), technik (SDKÚ-DS, KDH)

19. PhDr. Mgr. Tibor Loran (46), vysokoškolský učiteľ (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

20. JUDr. Eva Marianyiová (50), advokátka (SDKÚ-DS, KDH)

21. PhDr. Štěpánka Mádlová (55), generálna riaditeľka (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

22. Fridrich Molnár (64), ekonóm (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

23. Doc. Ing. Anna Murárová (PhD., 58), vysokoškolský učiteľ (SDKÚ-DS, KDH)

24. Mária Musilová (51), stavebná technička (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

25. Tomáš Opálený (30), podnikateľ (nezávislý)

26. PaedDr. Oľga Petrovská (50), pedagogička (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

27. JUDr. Ladislav Roman (58), právnik (Nezávislé fórum)

28. Ing. Milan Šindler (47), podnikateľ (SDKÚ-DS, KDH)

29. Bc. Miroslav Tauber (47), riaditeľ (SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)

30. Ing. Jozef Vaškeba (78), ekonóm (ASV)

31. Ing. Alexander Vietoris (68), dôchodca (KSS)

Páčil sa vám článok?