Rača - zoznam kandidátov

9.11.2006
Páčil sa vám článok?

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Rača bude mať v ďalšom volebnom období 33 poslancov, ktorí budú zvolení v 4 volebných obvodoch.

Kandidáti na starostu

1. RNDr. Pavol Bielik, CSc. (53), starosta (nezávislý)

2. Milena Čeganová (48), redaktorka (nezávislá)

3. Marian Čuhák (53), podnikateľ (nezávislý)

4. Ing. Jozef Házy (57), elektroinžinier (Nezávislé fórum)

5. Marián Polák (60), technik (nezávislý)

6. JUDr. František Turák (51), právnik (nezávislý)

7. Ing. Radomír Vajanský (52), elektrotechnik (nezávislý)

8. Doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc. (55), lekár (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

9. Ing. Roman Žitný (50), stavebný inžinier (SDKÚ-DS)


Kandidáti na poslancov miestneho zastupiteľstva

Volebný obvod č. 1 - volí sa 8 poslancov

1. Karol Berešík (29), živnostník (SDKÚ-DS)

2. Dušan Blaškovič (54), stavbyvedúci (KDH, DÚS, SZS, DSS)

3. Fedor Čerňan (61), elektrotechnik (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

4. František Čmelko (58), robotník (KDH, DÚS, SZS, DSS)

5. Juraj Dušek (21), referent (KDH, DÚS, SZS, DSS)

6. Štefan Engi (20), informatik (KDH, DÚS, SZS, DSS)

7. JUDr. Andrej Huorka (54), advokát (Nezávislé fórum)

8. JUDr. Dušan Ivan (54), advokát (ANO)

9. Martin Jóna (33), informatik (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

10. Ing. Milan Jurečka (57), technik (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

11. Ing. Michal Koniar (59 r. (KDH, DÚS, SZS, DSS)

12. Ing. Jozef Kovaľ (64), elektroinžinier (MISIA 21-HKS)

13. Ján Lipianský (59), ekonóm (ANO)

14. Jozef Mórik (33), živnostník (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

15. Helena Mraffková (64), podnikateľka (SDKÚ-DS)

16. RSDr. Ladislav Nedeliak (57), obchodný riaditeľ (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

17. Martina Rovenská (32), manager (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

18. Ing. Františka Sagová (56), podnikateľka (KDH, DÚS, SZS, DSS)

19. Mgr. Tibor Šimoni (32 MBA,), ekonóm (SDKÚ-DS)

20. Milena Šinályová (41), pôrodná asistentka (SDKÚ-DS)

21. Ing. Pavol Švarc (28), bankár (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

22. Ondrej Trnovský (56), súkromný podnikateľ (KDH, DÚS, SZS, DSS)

23. Štefan Vaško (50), technik (KDH, DÚS, SZS, DSS)

24. Ing. Ľuboš Vodislavský (49), technik (SDKÚ-DS)

25. Ladislav Vörös (24), podnikateľ (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

 

Volebný obvod č. 2 - volí sa 12 poslancov

1. Peter Alexander ( 47), elektromechanik (Nezávislé fórum)

2. Ing. Alojz Benkovič ( 54), chemický inžinier (Nezávislé fórum)

3. Kristian Bolfa ( 20), študent (KSS)

4. Eduard Brychta ( 54), živnostník (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

5. Ľubomír Cích ( 57), invalidný dôchodca (KDH, DÚS, SZS, DSS)

6. Lýdia Csomorová ( 46), ekonómka (ANO)

7. Eva Červenková ( 48), zdravotná sestra (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

8. Marian Čuhák ( 53), súkromný podnikateľ (ANO)

9. Milada Dobrotková ( 51), riaditeľka Domova dôchodcov (SDKÚ-DS)

10. Marian Fechter ( 51), technik (SDKÚ-DS)

11. Daniel Gschweng ( 37), živnostník (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

12. Ing. Michal Hrdlička ( 61), ekonóm (KDH, DÚS, SZS, DSS)

13. Ing. Jaroslav Hrnek ( 38), strojný inžinier (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

14. Rudolf Ivičič ( 51), lesník (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

15. Eva Ivičičová ( 46), ekonómka (KDH, DÚS, SZS, DSS)

16. Ing. Miloš Jišt ( 24), ekonóm (KDH, DÚS, SZS, DSS)

17. Vladimír Juhász ( 49), technik (SDKÚ-DS)

18. Ing. Stanislav Kendra ( 52), informatik (SDKÚ-DS)

19. Štefan Korbel ( 44), polygraf (ANO)

20. Ing. Dagmar Kovárová ( 50), ekonómka (ANO)

21. Ľubomír Krampl ( 50), živnostník (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

22. Doc. Ing. Michal Krištofič ( 59), PhD., vysokoškolský pedagóg (Nezávislé fórum)

23. Ing. Peter Litomerický ( 47), ekonóm (SDKÚ-DS)

24. Mgr. Michal Luciak ( 26), politológ (SDKÚ-DS)

25. Matej Luknár ( 23), predajca (KDH, DÚS, SZS, DSS)

26. Mária Luknárová ( 64), priemysel. energetička (KDH, DÚS, SZS, DSS)

27. JUDr. Juraj Madzin ( 52), právnik (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

28. Miloš Máťuš ( 36), vinohradník (KDH, DÚS, SZS, DSS)

29. Ing. Ľubomír Mikoláš ( 64), dôchodca (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

30. Jozef Moravanský ( 53), štátny zamestnanec (KDH, DÚS, SZS, DSS)

31. Zuzana Neubauerová ( 64), ekonómka (SDKÚ-DS)

32. Vít Orihel ( 34), laborant (Nezávislé fórum)

33. Mgr. Peter Pilinský ( 34), ekológ (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

34. Ing. Juraj Polakovič ( 33), ekonóm (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

35. Roman Polakovič ( 37), súkromný podnikateľ (ANO)

36. Ing. Vojtech Polakovič ( 60 r. (KDH, DÚS, SZS, DSS)

37. Mgr. Rafael Rafaj ( 47), žurnalista (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

38. Ing. Rudolf Sisák ( 60), stavebný inžinier (SDKÚ-DS)

39. Ing. Peter Sklenár ( 55), ekonóm (SDKÚ-DS)

40. Miloš Slaninka ( 43), dispečer (SDKÚ-DS)

41. Ľubomír Stovíček ( 61), dôchodca (MISIA 21-HKS)

42. Ing. Peter Šinály ( 48), ekonóm (SDKÚ-DS)

43. Ing. Karol Štofira ( 52), špecialista IT (KDH, DÚS, SZS, DSS)

44. Richard Tomáš ( 29), podnikateľ (KDH, DÚS, SZS, DSS)

45. Ing. Jozef Turza ( 55), riaditeľ firmy (nezávislý)

46. Miloš Vlk ( 53), robotník (KSS)

47. Janka Vlčáková ( 51), učiteľka (MISIA 21-HKS)

48. Attila Weidinger ( 67), strojár - optik (Nezávislé fórum)

49. Martin Wengh ( 42), polygraf (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

50. Alojz Zvozil ( 57), vinohradník (KDH, DÚS, SZS, DSS)

51. Ing. Roman Žitný ( 50), stavebný inžinier (SDKÚ-DS)

 

Volebný obvod č. 3 - volí sa 7 poslancov

1. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. ( 53), vysokoškolský pedagóg (Nezávislé fórum)

2. Ing. Martin Babík ( 37), manažér (KDH, DÚS, SZS, DSS)

3. PaedDr. Jozef Bratina ( 55), pedagóg (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

4. Ing. Jozef Cudrák ( 49), podnikateľ (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

5. Mgr. Jana Cvetanovová ( 42), akad. maliarka (KDH, DÚS, SZS, DSS)

6. Ing. Miroslav Čutka ( 56), ekonóm (SDKÚ-DS)

7. RSDr. Ján Fedorco, CSc. ( 66), dôchodca (KSS)

8. Július Habala ( 55), vedúci prevádzky (KDH, DÚS, SZS, DSS)

9. Ing. Jozef Házy ( 57), elektroinžinier (Nezávislé fórum)

10. Ivan Janečka ( 40), živnostník (Nezávislé fórum)

11. Ing. Jozef Janovič ( 57), geodet (SDKÚ-DS)

12. Dušan Konečný ( 34), manažér (SDĽ)

13. Veronika Kopečná ( 22), študentka (SDKÚ-DS)

14. Mgr. Martin Kováč ( 26), vedúci archívu (KDH, DÚS, SZS, DSS)

15. Ing. Ján Kovaľ ( 39), súkromný podnikateľ (ANO)

16. Ľubomír Kovár ( 50), súkromný podnikateľ (ANO)

17. Ing. Tibor Krekovič ( 48), ekonóm (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

18. Bc. Miroslav Madzin ( 23), študent (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

19. Peter Matúš ( 42), manažér (KDH, DÚS, SZS, DSS)

20. Miroslav Mihalík ( 45), riadiaci pracovník (KDH, DÚS, SZS, DSS)

21. Urban Orihel ( 25), živnostník (Nezávislé fórum)

22. Katarína Petreje ( 22), študentka (SDKÚ-DS)

23. Soňa Poláková ( 61), ekonómka (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

24. Ing. Emília Polakovičová ( 48), ekonómka (Nezávislé fórum)

25. MUDr. Jana Radošinská ( 55), lekárka (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

26. Ing. Pavol Rohárik ( 50), ekonóm (SDKÚ-DS)

27. Alžbeta Uljakyová ( 55), súkromná podnikateľka (KDH, DÚS, SZS, DSS)

28. Bc. Mária Voznická ( 30), IT manager (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

29. Mária Vraníková ( 52), učiteľka (Nezávislé fórum)

30. RNDr. Katarína Záhumenská ( 57), chemička (SDKÚ-DS)

 

Volebný obvod č. 4 - volí sa 6 poslancov

1. Eva Čúzyová (49), technička telekomunikácií (KDH, DÚS, SZS, DSS)

2. Ing. Peter Demečko (31), ekonóm (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

3. Ján Drotován (22), študent (KDH, DÚS, SZS, DSS)

4. Ing. Ivana Filová (48), obchodná zástupkyňa, (KDH, DÚS, SZS, DSS)

5. Štefan Jakab (49), technik (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

6. Ing. Ladislav Kabáth (54), informatik (SDKÚ-DS)

7. Helena Krajčovičová (54), ekonómka (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

8. Jozef Lederleitner (51), technik (KDH, DÚS, SZS, DSS)

9. Cyril Martiš (61), dôchodca (KDH, DÚS, SZS, DSS)

10. Anna Novotná (50), ekonómka (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

11. Cyril Sekerka (51), obchodný zástupca (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

12. Karol Takáč (53), elektromechanik (KDH, DÚS, SZS, DSS)

13. PhDr. Katarína Zvonárová (37), ekonómka (SMER-DS, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

Páčil sa vám článok?