• Samospráva
  • 09.11.2006 15:20

Dúbravka - zoznam kandidátov

0 0

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Dúbravka bude mať v ďalšom volebnom období 31 poslancov, ktorí budú zvolení v 4 volebných obvodoch.

Kandidáti na starostu

1. Ing. Peter Polák (62), starosta (SDKÚ-DS)

2. Ľubica Navrátilová (60), informatička (Nezávislé fórum)

3. Ing. Janka Mahďáková (43), hlavná kontrolórka mestskej časti (nezávislá)

4. Ing. Ján Sandtner (57), štátny zamestnanec (nezávislý)

5. Alena Tobiašová (40), zástupkyňa starostu (nezávislý)


Kandidáti na poslancov miestneho zastupiteľstva

Volebný obvod č. 1 - volí sa 7 poslancov

1. Ing. Ľudovít Caudt (63), informatik (KDH, DSS)

2. Štefan Duchoň (47), živnostník (nezávislý)

3. Ing. Petr Fajkus, CSc. (62), stavebný inžinier (KDH, DSS)

4. Andrej Guzy (33), projektant (SDKÚ-DS)

5. Soňa Halászová (60), riaditeľka súkromnej MŠ (SDKÚ-DS)

6. Štefan Hatala (59), technik (SDKÚ-DS)

7. Ing. arch Jelena Hudcovská (54), urbanistka (KDH, DSS)

8. Eva Jandošová (44), ekonómka (SDKÚ-DS)

9. Ing. Peter Juračič (52), informatik (KDH, DSS)

10. PharmDr. Juraj Karovič (55), informatik (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

11. Peter Kmeť (40), technik (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

12. Ing. arch Pavol Králik (56), autorizovaný architekt (SDKÚ-DS)

13. Kamil Kubovich (34), manager (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

14. Ing. Albert Liptovský (62), ekonóm (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

15. Ing. Juraj Lebedík (49), dopravný inžinier (KDH, DSS)

16. Miroslava Martišová (24), referentka (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

17. Vojtech Németh (24), technický riaditeľ (OL)

18. Branislav Sedlák (34), podnikateľ (KDH, DSS)

19. Mgr. MVDr. Miroslav Špejl (43), právnik, veterinárny lekár (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

20. Bohdan Vavrinec (42), podnikateľ (SDKÚ-DS)

21. Ing. Pavel Vladovič (46 ), ekonóm (KDH, DSS)

22. Ing. Vladimír Woltemar (51), inžinier ekonómie (SDKÚ-DS)

23. Ing. Anton Zátopek (58 ), poľnohospodársky inžinier (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

 

Volebný obvod č. 2 - volí sa 9 poslancov

1. Ing. Jozefína Baranová (61), strojná inžinierka (KDH, DSS)

2. RNDr. Emília Borodáčová (64), informatička (KDH, DSS)

3. Mgr. Igor Čajka (32), sociálny pedagóg (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

4. Ing. Peter Čecho (45), informatik (SDKÚ-DS)

5. Ing. Magdaléna Danková (56), inžinierka ekonómie (SDKÚ-DS)

6. Ing. Ján Dragúň (61), strojný inžinier (KDH, DSS)

7. Jozefína Ďurovková (55), ekonómka (KDH, DSS)

8. Ing. Yveta Erdélyiová (44), ekonóm-informatik (SDKÚ-DS)

9. Ing. Peter Hanulík (46), stavebný inžinier (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

10. Ing. Boris Hradecký (62), strojný inžinier (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

11. MUDr. Karol Jarábek (56), lekár (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

12. Mikuláš Keszi (42), obchodný manager (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

13. Peter Kořínek (26), strojár (KDH, DSS)

14. Anna Kremmerová (56), hospodárska pracovníčka (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

15. Boris Križanovič (27), študent (nezávislý)

16. Bc. Pavol Ludvig (26), IT manager (Nezávislé fórum)

17. Mgr. Mária Lukáčová (47), administratívny pracovník (KDH, DSS)

18. MUDr. Igor Mičieta (67), lekár-dôchodca (SDKÚ-DS)

19. Mgr. Ľuboš Pavlík (26), manažér (SDKÚ-DS)

20. Iveta Petrovská (51), referentka (SDKÚ-DS)

21. Daniel Petruška (49), ekonóm (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

22. Ing. Daniel Priesol (35), pojektový manažér (SDKÚ-DS)

23. Ing. Ján Rössel (66), dôchodca (nezávislý)

24. Marián Sirotňák (31), podnikateľ (SDKÚ-DS)

25. Mgr. Igor Stano (48), sprostredkovateľ poisťovne (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

26. Alena Tobiašová (40), zástupkyňa starostu (nezávislý)

27. Ing. Anton Vrtiel (59), ekonóm (SDKÚ-DS)

28. Karol Zrunek (35), prevádzkár (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

 

Volebný obvod č. 3 - volí sa 7 poslancov

1. Miroslav Bartoš (38), kameraman-producent (KDH, DSS)

2. Ing. Štefan Bednár (58), stavebný inžinier (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

3. Ing. Marta Čarnogurská (61), stavebná inžinierka (KDH, DSS)

4. Ing. Branislav Gál (27), ekonóm (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

5. Juraj Grondžák 47), technik (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

6. JUDr. Štefan Hamerlík (60), právnik (SDKÚ-DS)

7. Ing. Alexander Kernaševič (58), stavebný inžinier (SDKÚ-DS)

8. Ing. Jozef Kovačovič (55), manažér (SDKÚ-DS)

9. Doc. Ing. Michal Klimik, CSc. (67), vysokoškolský učiteľ (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

10. Ing. Martin Mlýnek (25), ekonóm (OKS)

11. Ing. Roman Nagy (41), stavebný inžinier (SDKÚ-DS)

12. Doc. Ing. Milan Nič PhD., 60), vysokoškolský pedagóg (KDH, DSS)

13. Ing. Jana Pifflová-Španková (38), hovorkyňa, moderátorka (KDH, DSS)

14. Alžbeta Ploczeková (65), dôchodkyňa (SDKÚ-DS)

15. Jozef Sirotňák (21), študent VŠE (SDKÚ-DS)

16. Ing. František Soviš (56), elektroinžinier (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

17. MUDr. Ján Šimo (37), lekár (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

18. Mgr. Štefan Šogor (38), marketingový manažér (SDKÚ-DS)

19. Mgr. Ľudmila Vargová (63), manažérka (KDH, DSS)

20. Ing. Tibor Vavro (39), informatik (SZ)

21. Doc. Ing. Juraj Veselský, PhD. (59), vysokoškolský pedagóg (KDH, DSS)

22. Miroslav Zach (46), stavbyvedúci (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

 

Volebný obvod č. 4 - volí sa 8 poslancov

1. Ing. Ján Augustín (57), ekonóm (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

2. Emília Bačíková (28), pedagóg (KDH, DSS)

3. Ing. Jozef Barborík (61), ekonóm (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

4. Milan Hlinka (42), stavebný technik (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

5. PhDr. Matilda Križanová (57), sociologička (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

6. RNDr. Jozef Komžík (51), konateľ spoločnosti (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

7. Ing. Miroslav Kováč (44), ekonóm (SDKÚ-DS)

8. Ing. Ján Kupčo (63), strojný inžinier (MISIA 21-HKS)

9. JUDr. Lukáš Machala (32), advokát (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

10. Mgr. Libor Meravý (46), pedagóg (SDKÚ-DS)

11. Mgr. Oliver Mikšík (41), pedagóg (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

12. Ing. Stanislav Priesol (59), technik (SDKÚ-DS)

13. Mgr. Terézia Rückschlossová (54), špeciálny pedagóg (Nezávislé fórum)

14. Ing. Karol Sloboda (51), štátny zamestnanec (SDKÚ-DS)

15. Ivan Spevák (37), asistent (SDKÚ-DS)

16. Milan Šandor (45), vlakvedúci (ZRS)

17. Peter Šogor (32), živnostník (SDKÚ-DS)

18. Ing. Miloš Šúr (54), strojný inžinier (SDKÚ-DS)

19. Ján Takáč (32), podnikateľ (SMER, ĽS-HZDS, SNS)

20. Oľga Valachová (54), finančná účtovníčka (KDH, DSS)

21. MUDr. Eva Vaľková (61), lekárka (KDH, DSS)

22. RNDr. Martin Zaťovič (35), stredoškolský pedagóg (SDKÚ-DS)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.