• Samospráva
  • 06.12.2017 16:20

V akej finančnej kondícii je Bratislava? Na čo sa použije rozpočet? Takto to vidí primátor Nesrovnal

0 0
Zdroj: Matúš Husár

Zajtra predloží primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh mestského rozpočtu na rok 2018, ktorý hodnotí ako rozvojový.

Bratislava je v najlepšej finančnej kondícii za posledných desať rokov, má najvyššie príjmy a najnižšie zadlženie. Vyhlásil to v stredu primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal s tým, že sa taktiež historicky najviac plnia priority mesta i mestských poslancov.

Bratislava plánuje v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom vo výške 368,2 milióna eur. „Prioritami na budúci rok sú oprava komunikácií, čistenie verejných priestranstiev, zeleň a otváranie nových parkov, skvalitňovanie MHD, podpora činnosti mestskej polície, vzdelávanie, sociálna pomoc a podpora kultúry i občianskych aktivít,“ priblížil Nesrovnal. Najväčšou investičnou akciou v roku 2018 bude modernizácia Karlovesko-Dúbravskej električkovej radiály.

Bratislava očakáva v budúcom roku aj výdavky, s ktorými doposiaľ nepočítala. Medzi ne zaradila spolufinancovanie dopravných stavieb, na ktorých participuje s EÚ. Samospráva bola upozornená, že DPH už nebude považovaná ako oprávnený výdavok. Z tohto dôvodu musí mesto zabezpečiť v rozpočte dodatočné financie na spolufinancovanie EÚ projektov vo výške 25 namiesto päť percent. Na rok 2018 je to čiastka 10 miliónov eur, na celé programové obdobie do roku 2022 je to čiastka 76 miliónov eur. Hlavné mesto musí naďalej riešiť aj financovanie výstavby náhradných nájomných bytov a s tým spojené aj náhrady nájomného v odhadovanej hodnote dva milióny eur.

V rozpočte sa počíta aj s návrhom na zmenu financovania hlavného mesta a mestských častí, pričom v rozpočte mesta je vyčlenených 1,95 milióna eur na financovanie solidarity pre mestské časti vychádzajúc z návrhu zmeny štatútu. Nové sú výdavky na úpravy Zimného štadióna Ondreja Nepelu v súvislosti s konaním majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2019, zatiaľ vo výške 655.000 eur. V roku 2018 má dôjsť k celkovému zníženiu zadlženosti mesta a podriadených organizácií, medziročný pokles zo 188 miliónov eur v 2017 na 175 miliónov eur v 2018. Celková výška úverov tak predstavuje najnižšiu celkovú zadlženosť od roku 2010. 

V rozpočte sú aj výdavky na pokračovanie prípravných a realizačných prác na veľkých dopravných projektoch, ako sú križovatky Rusovská – Lenardova, Ivánska – Vrakunská – Trnavská či Vrakunská – Podunajská – Komárovská. Plánuje sa realizácia nových cyklotrás Starohájska, Hodžovo námestie či Trnavská – Bajkalská. Navrhujú sa výdavky aj na výstavbu nových parkovísk Pri kríži, Röntgenová, záchytné parkovisko cintorín Vrakuňa. Mesto budúci rok plánuje vybudovať parky na Molecovej v Karlovej Vsi, v Dúbravke Pri kríži, v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova a Mestský park Komenského.   Pokračovať sa bude v prípravných prácach na modernizácii Vajnorskej a Ružinovskej radiály a na budovaní električkovej trate Bosákova – Janíkov dvor. Na modernizáciu Karlovesko-Dúbravskej električkovej radiály vyčlenilo mesto v budúcom roku 49,5 milióna eur.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.