Mestá môžu spolupracovať aj na internete

8.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Spolupráca v rámci Európskej únie sa rozširuje aj medzi mestami. Priamym dôkazom tejto spolupráce sú projekty VITECC (Vienna Tele Cooperation Cen­ter) a UTN (Urban Technology Net­work), ktoré sú financované Európskou úniou v rámci programu INTERREG. Ich cieľom je prepojiť európske mestá prostredníctvom informačných sietí.

Partnerskými mestami Viedne sú v projekte VITECC mestá Bratislava, Brno a Gyor. Projekt je na internetovskej adrese www.vitecc.wien.at a jeho hlavným cieľom je vybudovanie servisnej siete na kontinuálnu podporu politickej, plánovacej a hospodárskej spolupráce zúčastnených miest.

Ťažiská spolupráce sú v oblastiach hospodárstva, infraštruktúry, turizmu, managementu, vzdelávania, sociálnych služieb, kultúry. Informácie o Bratislave sú prístupné na internetovskej adrese www.bratislava.sk.

Program UTN bude pokračovaním a rozšírením projektu VITECC. Stredobodom záujmu má byť prenos know-how v oblasti špičkových technológií čistenia vody, odpadového hospodárstva, teplárenských systémov či dopravnej siete. Záujem zatiaľ prejavili Viedeň, Budapešť, Bukurešť, talianske regióny, Krakov, Sofia a Solúň. Bratislava zatiaľ v tomto projekte chýba.

(com)

Páčil sa vám článok?