Pieskoviská boli všetky opravené

6.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Aj keď to možno bude znieť v súčasnosti už takmer neuveriteľne, mestská časť Karlova Ves poskytla zo svojho rozpočtu nemalé čiastky pre školy a základné školy nachádzajúce sa na jej teritóriu.

Napríklad Školskej správe Bratislava IV mestská časť zaplatila 300 tisíc na projekt na výstavbu novej školy na Dlhých Dieloch a všetkým základným školám postupne vyčlenili po 50 tisíc korún.

Na základe štúdie na obnovu a revitalizáciu detských ihrísk poslanci miestneho zastupiteľstva schválili a určili etapy ich obnovy. Na všetkých pieskoviskách bol postupne vymenený piesok, ktorý bol často znehodnotený psami. Boli opravené šmykľavky, prevažovačky a lavičky, ako aj ochranné oplotenia okolo asfaltových plôch určených na športovanie.

(pan)

Páčil sa vám článok?