Dobudovali kultúrne centrum na Istrijskej

5.11.2006
Páčil sa vám článok?

Jedným z hlavných cieľov samosprávy v Devínskej Novej Vsi bolo dobudovanie kultúrno-spoločenského centra na Istrijskej ulici, ktorého súčasťou je aj Chorvátske múzeum. Náklady dosiahli takmer 23,1 milióna korún.

Podľa starostu Devínskej Novej Vsi Vladimíra Mráza mestská časť bola pri tomto projekte úspešná pri získavaní zdrojov vo výške 6 miliónov korún od chorvátskej vlády ako spoluinvestora, rovnako i slovenskej vlády v recipročnej výške dotácie.

Rekonštrukciou bývalého objektu materskej školy vo výške 8,6 milióna korún bol podľa starostu umožnený bezbariérový prístup služieb miestneho úradu, stavebného a školského úradu, ako aj útvaru kontroly.

V sociálnej oblasti za najväčší úspech považuje výstavbu Domu sociálnej starostlivosti a služieb pre seniorov, ktorá stála 25,2 milióna korún. Poslanci na jeho prevádzkovanie zriadili neziskovú organizáciu mestskej časti, ktorá v tomto roku zariadenie sprevádzkovala.

Úroveň MHD sa v Devínskej Novej Vsi čiastočne zlepšila po zavedení linky číslo 28 z Devínskej Novej Vsi cez Devín až po Nový most.     

Mestskej časti sa podľa vyjadrenia starostu Mráza darilo aj v oblasti starostlivosti o životné prostredie, pretože spracovala projekty starostlivosti o zeleň, ako aj projekt Dendroparku - Arborétum Kobyly. „Zrekultivovali sme priestor bývalej ťažobnej jamy-pieskovne tzv. Glavice, čo prinieslo do rozpočtu Devínskej Novej Vsi takmer 20 miliónov korún a jeho výsledkom bude obnovený priestor vrátený do pôvodnej podoby, ktorý bude slúžiť občanom na rekreáciu a šport“, konštatoval V. Mráz.

Podľa neho má mestská časť určité rezervy v oblasti verejného poriadku, ochrany obyvateľstva a majetku. „Tu sme nedokázali zmobilizovať naše sily na realizáciu programu ochrany občana a pomoci občanovi spoluprácou so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva.“ Orientácia podľa neho smerovala skôr na realizáciu kamerového systému a zabezpečovacích zariadení na ochranu obecného majetku, čo stálo takmer 3 milióny korún. Vzhľadom na jeho neprepojenie s centrálnym dispečingom mestskej polície nie je efekt dostatočný. Dodal, že čiastočným úspechom je existencia okrskára mestskej polície.

Páčil sa vám článok?