Prioritou bolo dokončenie kanalizácie

5.11.2006
Páčil sa vám článok?

Výstavba a dokončenie kanalizačnej siete bolo v tomto volebnom období prioritou v Záhorskej Bystrici. Mestská časť zabezpečovala odkanalizovanie obce ekologickým spôsobom vyhovujúcim slovenským i európskym normám.

Podľa informácií z miestneho úradu je kanalizácia zo spádového územia Záhorská Bystrica napojená na čistiareň odpadových vôd v Devínskej Novej Vsi, ktorá zabezpečuje prečistenie odpadových vôd i z tohto územia. V súčasnosti je zastavaná časť mestskej časti odkanalizovaná na 99,5 percenta, chýbajúci úsek, asi 50 m kanalizačného zberača, sa dobuduje v najbližšom období.

Okrem výstavby kanalizačnej siete mestská časť robila aj úpravy miestnych komunikácií a priestranstiev (Na vlkovkách, Plavecká ulica, plocha pred pekárňou), opravu strechy materskej školy, prispievala na opravu a obnovu základnej školy a podobne.

Bezpečnosť obyvateľov mestskej časti, ako i účastníkov cestnej premávky bola priebežne zabezpečovaná osadzovaním chýbajúcich dopravných značení na základe aktuálnych požiadaviek. K bezpečnosti obyvateľov prispela aj pravidelná prítomnosť člena mestskej polície riešiaceho problémy spojené s dodržiavaním všeobecných predpisov a poriadkom v mestskej časti.

Na základe mnohých požiadaviek i zo strany zástupcov mestskej časti ministerstvo kultúry začalo konanie o zrušení pamiatkovej zóny v Záhorskej Bystrici spolu s návrhom nového zúženého pásma pamiatkovej ochrany. Rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť vzhľadom na odvolanie sa mestskej časti proti navrhovanému rozsahu nového pásma pamiatkovej ochrany.

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.