Starosta Bajan tvrdí: Až do odtrhnutia

4.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Rovnaký titulok mal úvodník v prvom čísle Petržalských novín v máji 1995. Napriek tomu, že jeho základom bolo sebauvedomenie si občianskej príslušnosti k miestu bydliska - a nie špekuľovanie o fyzickom odtrhnutí od ľavého brehu Dunaja - vyvolal u niektorých poslancov petržalského miestneho zastupiteľstva búrku nevôle.

Ten prvý má s týmto spoločný myšlienkový základ: Jeho cieľom je povedať občanovi, kto vlastne je, nie vyvolávať búrku nevôle. Pre mňa je občan živiteľ spoločnosti. Jej ochranca. Základ­ný kameň všetkých práv a povinností. Zvrchovaný pán, osoba absolútne slobodná a uznávajúca slobodu iných. Občan v žiadnom prípade nie je sluha. Sluhom má byť minister, latinský obsah tohto slova totiž len toto znamená.

Je preto brutálne, ak minister Krajči verejne do kamery STV povie, že predvolebné angažovanie sa Občianskej kampane OK ´98 je prevrat. Jeho argument, že politikou sa majú zaoberať politici a občania sa k voľbám nemajú čo vyjadrovať, svedčí o arogancii súčasnej vládnej moci. Skúsenosti s týmto sluhom občanov už máme z minuloročného referenda. Vtedy som sa rozhodol - a nie ľahko - že lístok s tromi otázkami nebudeme distribuovať, že nebudeme tolerovať svojvôľu predstaviteľov štátnej moci, pretože si ctíme princípy demokracie a vôľu občanov.

Obec je prvým múrom spoločnosti. Pod obcou je rodina, základný kameň. Dali by ste si rozprávať do toho, čo máte s rodinou robiť v nedeľu? Ak nie, prečo potom počúvať hlúposti, ktoré sa tvária ako zákon? Prečo nepovedať predstaviteľom štátostrany, že len VY rozhodnete o tom, čo môžu oni na VAŠOM území robiť? Vy, občania, nie ministri máte právo rozhodovať. Vy, občania piateho okresu Bratislavy, našej obce, Petržalky, a vôbec každej obce, máte právo a povinnosť vyžiadať si od zboru ministrov, ale aj od vlády mesta každú piaď zeme na pravom brehu Dunaja. A spravovať ju k rozkvetu pred Bohom i ľuďmi. To je Vaše právo, Vaša sloboda, povinnosť. Až do odtrhnutia. Alebo naopak - proti odtrhnutiu.

Pošlite toto posolstvo všetkým slovenským obciam, aby sa už naučili byť slobodné. Spolu s nimi sa naučte vedieť, že máte právo aj zostať sami, odtrhnúť sa, ale to neurobíte. Lebo sám človek je - nič. Avšak bez pocitu, že si môže vybrať, rovnako nie je ničím. Preto je také dôležité, aby sa občan nevzdal svojho práva rozhodnúť vo voľbách, ako chce žiť, kto má za neho spravovať veci verejné - obecné, spoločné. Dnes je skutočne dôležité zúčastniť sa, hrať - a vyhrať podľa pravidiel. Verím, že občan si bude môcť vybrať vo voľbách slobodne a zo všetkých alternatív. Ten najväčší Boží dar človeku sú naozaj sloboda a zodpovednosť, ako základ lásky. Nedajte si ho vziať. Až do odtrhnutia!

Vladimír Bajan, starosta Petržalky

Páčil sa vám článok?