• Samospráva
  • 04.11.2006 16:25

Zoznamy voličov sú už k dispozícii

0 0

Podľa platného zákona o parlament­ných voľbách sú mestské časti povinné viesť stály zoznam voličov, do ktorého môže nahliadnuť každý obyvateľ príslušnej mestskej časti a overiť si, či je v zozname zapísaný a či údaje o jeho osobe sú pravdivé.

V prípade, že to tak nie je, môže požadovať doplnenie či opravu týchto údajov. Ak mestská časť sama neodstráni chyby alebo nedostatky o osobe voliča, môže sa obrátiť na príslušný okresný súd s návrhom na vydanie rozhodnutia.

Voličovi, ktorí nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu, vydá mestská časť po vyhlásení volieb na jeho žiadosť voličský preukaz, ktorý ho oprávňuje na zápis do zoznamu v inom volebnom okrsku.

(stn)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.