Bratislavskí mestskí pamiatkári oslavujú

4.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave si v týchto dňoch pripomína tridsiate výročie svojej existencie. O jeho postavení v systéme ochrany pamiatok sme sa pozhovárali s jeho riaditeľkou Ing. arch. Janou HUSÁROVOU.

- Vo svojom štatúte máme v prvom rade konzultačnú a poradenskú službu pre všetkých investorov, ktorí chcú stavať v pamiatkovom prostredí, alebo obnoviť kultúrne pamiatky. To znamená, že sa vyjadrujeme k zámerom, posudzujeme projekty a dávame odborné stanovisko, na ktorého základe magistrát vydáva záväzné stanovisko. Vo vybraných objektoch po dohode so štátnymi pamiatkármi robíme aj pamiatkársky dozor, čo je pre nás dôležité, pretože takto môžeme sledovať postup prác až po kolaudáciu.V poslednom čase sa objavili prípady nerešpektovania pripomienok pamiatkárov zo strany niektorých stavebníkov.

Môžete tomu zabrániť ?

- Pamiatkári sú odbornou inštitúciou a nemajú moc štátnej správy. Takže stavebníci, pokiaľ nerešpektujú zákon o štátnej pamiatkovej starostlivosti, bymali byť sankcionovaní v zmysle rozhodnutí štátnej správy. Ak štátna správa neurobí rozhodné kroky voči týmto investorom, takýchto prípadov budeme mať zrejme ešte viac. Zákon je v tomto smere tiež nedokonalý. Upozorňujeme na to, že by sa mali zvýšiť sankcie za poškodenie kultúrnej pamiatky, ale na druhej strane, vlastník takejto pamiatky by mal mať smerom od štátu aj určité výhody.

Sú právomoci pamiatkárov dostatočné?

- Právomoc má výhradne štátna správa. Všetci pracujeme so zákonom o štátnej pamiatkovej starostlivosti a ten, ako som spomínala, má vážne nedostatky. My by sme boli najradšej, keby sme mali opätovne kompetencie štátnych pamiatkárov a mohli by sme byť odborným garantom pri rozhodovaní štátnej správy aj v prípade uvalenia sankcií.


Zhováral sa Milan Šeršík
NÁŠ ROZHOVOR
Páčil sa vám článok?