• Samospráva
  • 02.10.2006 21:43

Samospráva trvá na tom, že malé letisko vo Vajnoroch má prejsť do majetku mesta

0 0

Výmena názorov medzi samosprávou a ministerstvom dopravy o budúcnosti vajnorského letiska pokračuje. Mesto Bratislava i mestská časť Vajnory presadzujú prevod infraštruktúry letiska do majetku mesta, ministerstvo tvrdí, že sa to nedá.

Spor vznikol v súvislosti s pripravovanou transformáciou Slovenskej správy letísk a zámerom založiť letiskové spoločnosti na prevádzkovanie letísk Bratislava, Košice, Poprad - Tatry, Sliač, Piešťany a Žilina. Ministerstvo tvrdí, že nie je oprávnené založiť spoločnosť na prevádzkovanie letiska Vajnory, a preto nemôže ani uzavrieť dohodu o prechode jeho letiskovej infraštruktúry do vlastníctva samosprávneho kraja alebo obce so štatútom mesta. Podľa ministerstva sú nehnuteľnosti vedené v katastrálnom území Vajnor v rámci vnútornej organizačnej jednotky Slovenská správa letísk - Letisko Bratislava, a preto sú predmetom vkladu do letiskovej spoločnosti Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, akciová spoločnosť. V súlade s projektom transformácie letiska sa predpokladá prevod časti majetkovej účasti štátu na podnikaní tejto letiskovej spoločnosti aj na mesto Bratislava.

Starostka mestskej časti Vajnory Anna Zemanová zaslala ministrovi dopravy Pavlovi Prokopovičovi list, v ktorom namieta proti postupu ministerstva v súvislosti s nakladaním majetku štátu nachádzajúcim sa v katastrálnom území tejto mestskej časti. V liste argumentuje, že je v záujme obyvateľov mestskej časti, aby sa tento majetok dostal do majetku mestskej samosprávy a letisko sa rozvíjalo v súlade s platným územno-plánovacími dokumentmi. A. Zemanová poukazuje na to, že od roku 1951 je Letisko Vajnory samostatným letiskom so štatútom verejného vnútroštátneho letiska s vlastnou riadiacou vežou, odbavovacou budovou, administratívnymi a hangárovacími priestormi a nie je súčasťou Letiska M. R. Štefánika. Práve z dôvodu, že ministerstvo nie je oprávnené založiť letiskovú spoločnosť na prevádzkovanie letiska Vajnory, podľa A. Zemanovej logicky vyplýva, že tento majetok by mal byť prevedený na územnú samosprávu, ktorá založí vlastnú obchodnú spoločnosť na prevádzkovanie verejného letiska. Starostka Vajnor pripomenula, že o prevod tohto majetku zo správy Slovenskej správy letísk mesto Bratislava požiadalo v zákonom stanovenej lehote ešte pred založením letiskovej spoločnosti Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.