Absurdné: Majetkové priznania primátora a poslancov končia v zavretých obálkach

25.2.2017
0
Absurdné: majetkové priznania primátora a poslancov končia v zavretých obálkach - zastup2017
Páčil sa vám článok?

Primátor i bratislavskí mestskí poslanci musia každoročne odovzdať mestskej komisii na ochranu verejného záujmu majetkové priznania. Nikto však nekontroluje, čo do obálok, ktoré skončia v trezore, vložili. Ak by to boli prázdne papiere, nikto by to nezistil.

Odovzdávajú ich v uzavretých obálkach, ktoré končia v trezore. Komisia však ich obsah nekontroluje, otvára ich až na podnet verejnosti či poslancov. Potvrdil to jej predseda poslanec Milan Vetrák. Na prípad upozornila v piatok (24.2.) aj RTVS. Majetkové priznania musia verejný funkcionári odovzdať každý rok do konca marca.

Vetrák priznal, že komisia nevie, či sa pri odovzdaní v obálke majetkové priznanie v skutočnosti nachádza. „My skontrolujeme, či naozaj boli zaslané všetky obálky, v ktorých sa nachádzajú majetkové priznania. Neotvárame ich a ani nekontrolujeme priznania,“ uviedol  Vetrák. Jedinou výnimkou je, ak príde zo strany verejnosti či poslancov podnet pre podozrenie, že konkrétny verejný funkcionár neuviedol v majetkovom priznaní niečo korektne alebo úplne. „Vtedy obálku otvárame. Takýto prípad sa ale toto volebné obdobie zatiaľ nestal,“ podotkol poslanec. Tento stav podľa jeho slov akceptuje väčšina poslancov v komisii, hoci on s ním nesúhlasí a chce ho zmeniť. Na mestskom zastupiteľstve plánuje tento rok presadiť, aby sa obálky s majetkovými priznaniami otvárali. Taktiež chce, aby mala k týmto priznaniam prístup aj verejnosť. Ich zverejňovanie na webe zákon ale príslušným mestským a obecným komisiám v súčasnosti neprikazuje.

Mestský poslanec a člen komisie na ochranu verejného záujmu Slavomír Drozd povedal, že uzavreté obálky s majetkovým priznaním sú v Bratislave zaužívanou praxou. „Keby sa to otváralo, hneď zistime, či tam nie sú len prázdne papiere a či tam sú priznané funkcie a príjmy z toho plynúce, nie len na základe nejakého podnetu,“ skonštatoval. Ako tvrdí, nemá problém, aby sa to zmenilo a majetkové priznania boli zverejňované aj na webe.

Advokát a spolupracovník Transparency International Slovensko (TIS) Vladimír Pirošík takýto stav považuje za alibistický, formalistický a v rozpore s literou i duchom zákona o konflikte záujmov. „Podľa zákona má mestská komisia na ochranu verejného záujmu oznámenia kontrolovať, preverovať ich úplnosť, pravdivosť a prípadne aj požadovať ich doplnenie. A z toho logicky vyplýva, že obálky predtým musí aj otvoriť,“ skonštatoval Pirošík. Činnosť komisie v takejto podobe nemá podľa neho absolútne žiadny význam. „Zalepené obálky predsa môžu verejní funkcionári podávať aj priamo magistrátu, nepotrebujú na to prostredníka v podobe komisie,“ podotkol. Hlavné mesto prisľúbilo odpovede  začiatkom budúceho týždňa.

(TASR, Foto. zastupitelstvo.sk)

Páčil sa vám článok?