Devínska Nová Ves chce zrekonštruovať kino

13.10.2015
0
Devínska nová ves chce zrekonštruovať kino - kino_devin
Páčil sa vám článok?

Zastarané Kino Devín v bratislavskej Devínskej Novej Vsi sa chystá mestská časť prenajať, vyhlásila verejnú súťaž. Z objektu chce totiž vytvoriť multifunkčný priestor, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti na vzdelávanie, spoločenské a kultúrne vyžitie. Budúci nájomník tak musí kino zrekonštruovať.

Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke. "Nájomca zabezpečí rekonštrukciu predmetu nájmu na vlastné náklady minimálne vo výške 200.000 eur," dáva podmienky samospráva. Urobiť tak musí do dvoch rokov od vydania stavebného povolenia a žiadosť oň by mal zase podať do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy.

Minimálna výška nájomného má byť 20.000 eur ročne bez energií a nájomnú zmluvu chce mestská časť uzavrieť na dobu 25 rokov s možnosťou predĺženia o ďalších päť rokov. Účelom nájmu bude vybudovanie multifunkčných priestorov a ich prevádzkovanie. Rozhodujúcim kritériom bude napríklad výška minimálne preinvestovaných nákladov a výška nájomného po dobu 10 rokov.

Kino na Opletalovej ulici je vo vlastníctve hlavného mesta, Devínska Nová Ves ho má zverené do správy od roku 1992.

Navrhovatelia môžu súťažný návrh doručiť osobne alebo zaslať v zalepenej obálke s heslom nájom Kina Devín poštou na adresu mestskej časti na Novoveskú ulicu.

(TASR)

Páčil sa vám článok?