Posty šéfov podnikov chce 53 uchádzačov

14.8.2015
0
Posty šéfov podnikov chce 53 uchádzačov - logo_bratislava
Páčil sa vám článok?

Výberové konania na posty generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev v mestských podnikoch Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Metro Bratislava, a. s., Dopravný podnik Bratislava, a. s. a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., majú za sebou úvodnú fázu. Prihlášky na uvedené pozície zaslalo 53 záujemcov.

Výberová komisia sa stretla s cieľom vyhodnotiť doručené žiadosti a skontrolovať splnenie formálnych požiadaviek. Na základe toho z 53 zaslaných prihlášok členovia komisie vyradili jednu, ktorá prišla po termíne. V najbližších dňoch budú na webovej strane hlavného mesta uverejnené životopisy a rozvojové projekty pre mestské podniky uchádzačov, ktorí splnili formálne požiadavky, takže budú prístupné širokej aj odbornej verejnosti.

Na zasadnutí výberovej komisie sa zúčastnila aj nezisková mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS). TIS plánuje po ukončení práce výberovej komisie pripraviť z celého výberového procesu hodnotiacu správu s odporúčaniami pre rozhodovacie procesy v samosprávach.

Ďalšie stretnutie výberovej komisie sa uskutoční 7. septembra 2015. Definitívnemu výberu bude predchádzať verejná prezentácia. Víťazov výberových konaní bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí koncom septembra.

(sk)

Páčil sa vám článok?