Podľa klubu starostov treba kompetencie rozdeliť inak a postavenie mesta upevniť

2.10.2006
Páčil sa vám článok?

Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský na zasadnutí Klubu starostov mestských častí 30. mája v Rusovciach potvrdil stanovisko mesta, aby v bratislavských mestských častiach boli zriadené školské úrady.

Obecným školským úradom je obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy s celkovým počtom najmenej tisíc žiakov. Rozhodnutie o potvrdení školského úradu vydáva krajský školský úrad na základe návrhu obce do 30. júna tohto roka. Školským úradom môžu byť aj obce (mestské časti), ktoré sa dohodnú na zriadení spoločného školského úradu, pričom celkový počet žiakov v týchto obciach je najmenej tisíc žiakov.

Podľa primátora podmienkou, že mesto sa vzdá tejto kompetencie v prospech mestských častí je, aby bola zhoda - záujem všetkých 17 mestských častí o vytvorenie školského úradu na území mestskej časti. Hlavné mesto si na magistráte určitú gesciu pre školské úrady (jeden pracovník) ponechá. Ako informoval predseda Regionálneho združenia mestských častí Richard Frimmel, o zriadenie obecného školského úradu potvrdili záujem všetky mestské časti okrem starostu Podunajských Biskupíc Ota Nevického.

Klub starostov sa zaoberal aj problematikou prenosu niektorých úloh súvisiacich s civilnou ochranou z mesta na mestské časti. Keďže podľa názoru starostov je najmä v krízových situáciách mesto hlavným koordinátorom, zhodli sa, že bude potrebná úprava štatútu. K tejto téme preto zvolá magistrát v krátkom čase spoločné stretnutie za účasti zástupcov magistrátu, mestských častí a zástupcov štátnej správy.

Návrh nového daňového systému, fiškálna decentralizácia podľa názoru starostov tvrdo dolieha na Bratislavu. Napríklad cestná daň v navrhovanej podobe nemá logiku. Bratislava má v kompetencii starostlivosť o komunikácie (I. a II. triedy -magistrát, III. a IV. triedy - mestské časti), ale cestná daň pôjde podľa navrhovaného systému do rozpočtu vyššieho územného celku, ktorý sa o cesty v meste nestará.

Spravovanie Bratislavy je podľa starostov z každého hľadiska výsostnou záležitosťou hlavného mesta, prvým mužom na jej území je Bratislavčanmi zvolený primátor, jednoznačne a s plnou zodpovednosťou a dôverou mestských častí. V tejto súvislosti opäť otvorili tému postavenia hlavného mesta a navrhujú tak, ako pri schvaľovaní príslušných zákonov súvisiacich s reformou verejnej správy (o vyšších územných celkoch), aby Bratislava bola súčasne vyšším územným celkom v hraniciach mesta, čím by sa ušetrili značné finančné prostriedky. Pripomenuli, že s návrhom, aby Bratislava bola samostatným celkom v jej doterajších územných hraniciach, súhlasilo v roku 2000 z 57 až 70 percent regionálnych združení Slovenska.

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.