Treba platiť daň z nehnuteľnosti

7.9.2011
0
Páčil sa vám článok?

S vlastníckymi právami sa spájajú aj určité povinnosti. Občania, ktorí vlastnia nejaké nehnuteľnosti, veľmi často zabúdajú na oznamovaciu povinnosť pri dani z nehnuteľností.

Nie všetci tiež možno vedia, že nehuteľnosťou okrem pozemkov a stavieb sa rozumie napr. aj byt, ktorý si prednedávnom kúpili do osobného vlastníctva.

Podľa zákona je každá fyzická i právnická osoba na Slovensku, ktorá sa stala vlastníkom nehnuteľnosti, alebo prestala byť vlastníkom, povinná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď nastala. Táto povinnosť platí v priebehu celého kalendárneho roku.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti do vlastníctva okrem oznámenia vlastník podáva aj daňové priznanie. Musí tak urobiť najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Oznamovaciu povinnosť a povinnosť podať daňové priznanie majú aj tí vlastníci, ktorí sú v zmysle zákona oslobodení od platenia dane z nehnuteľnosti.

Správcom tejto dane sú v Bratislave jednotlivé mestské časti. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti je správca dane povinný uložiť pokutu fyzickej osobe do výšky 500,- Sk a právnickej osobe do výšky 5000,- Sk. Splnením si oznamovacej povinnosti pri dani z nehnuteľnosti v zákonnej lehote sa občania vyvarujú zbytočným nedorozumeniam s úradníkmi verejnej správy. Občania, ktorí vlastnia nehnuteľnosti na území Bratislavy, si môžu splniť oznamovaciu povinnosť pri dani z nehnuteľností na miestnych úradoch príslušných mestských častí.

(brn)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.