• Samospráva
 • 21.02.2010 14:00

Kandidáti do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

0 0

Volebný obvod č. 1 - Staré Mesto - 3 poslanecké mandáty

 1. Ing. Milan Beljak (48) manažér (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 2. Ing. arch. Peter Beňuška (50) architekt-urbanista (nezávislý)
 3. RNDr. Marta Černá (65) kontrolórka (NF)
 4. Ing. Jozef Čierny (63) strojný inžinier (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 5. Oľga Fábryová (54) tlačová informátorka (KSS)
 6. Ing. Boris Ferjenčík (67) oceánograf (SĽS)
 7. Mgr. Roman Filistein (34) manažér (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 8. Mgr. Martina Galátová (42) novinárka (LDÚ)
 9. Jana Horecká (35) podnikateľka SDS
 10. Štefan Chocholák (59) úradník (ZRS)
 11. Pavol Kormúth (38) manažér (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 12. Michal Kovács (56) strážnik SBS (KSS)
 13. MUDr. Alexander Kurtanský (52) lekár (SDSS)
 14. Doc. MUDr. Zora Lazarová, CSc. (63) lekárka (SNS)
 15. Doc. Ing. Vladimír Mikuláš, CSc. (76) národohospodár (KSS)
 16. Ing. arch. Andrej Petrek (43) architekt (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 17. Ing. Oľga Pietruchová (39) predsedníčka občianskeho združenia (LDÚ)
 18. MUDr. Alžbeta Roháčková (30) lekárka (PSNS)
 19. Martin Sarvaš (40) textár (SDS)
 20. RNDr. Mária Smreková (53) zástupkyňa riaditeľa školy (LDÚ)
 21. Mgr. Juraj Šoka (43) invalid (SNJ)
 22. MUDr. Ľubomír Šušol (48) lekár (SDS)
 23. RNDr. Andrej Trnovec (38) asistent (SĽS)
 24. Peter Vontszemü (29) technik (ĽS)
 25. Zdeněk Zachar (55) technik (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)

Volebný obvod č. 2 - Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice - 8 poslaneckých mandátov

 1. Jozef Adámek (33) podnikateľ (PSNS)
 2. Ing. Viliam Bendel (37) elektrotechnik (SDSS)
 3. Alfréd Blanár (62) podnikateľ (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 4. Ing.arch. Ivan Boháč (37) architekt (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 5. Ing. Viera Čerňanská (45) ekonómka (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 6. Viktor Daniel (52) živnostník (RIS)
 7. Dr. František Dej (54) námestník primátora (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 8. Lívia Devanová (49) úradníčka (nezávislá)
 9. Zuzana Dinková (45) matrikárka (nezávislá)
 10. Viliam Fraňo (52) vodič - zásobovač (KSS)
 11. JUDr. Edita Gavorová (55) advokátka (SDS)
 12. Ing. Ivan Gáži (64) vysokoškolský učiteľ (nezávislý)
 13. Mgr. Jozef Halas (51) právnik (KSS)
 14. Pavol Halmo (53) technik (ĽS)
 15. Jana Horňáčková (32) majsterka výcviku (SĽS)
 16. Ing. Peter Hrnek (53) štátny zamestnanec (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 17. Karol Hrúza (60) dôchodca (KSS)
 18. Ladislav Chuťka (51) zámočník (KSS)
 19. Ing. Ľubomíra Jakubičková (54) prednostka MsÚ (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 20. Peter Jančula (35) polygraf (SNS)
 21. Ingrid Kappelová (40) podnikateľka (RIS)
 22. Ing. Drahomíra Kňažníková (49) ekonómka (nezávislá)
 23. JUDr. Peter Kolesár (54) právnik (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 24. Eva Kollárová (45) ekonómka (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 25. Marek Kopecký (26) colný deklarant (KSS)
 26. PhDr. Tatiana Krippelová (42) redaktorka (nezávislá)
 27. Ľudmila Lacková (54) ekonómka (SNS)
 28. Doc. Ing. Alojz Mészáros, CSc. (49) VŠ pedagóg (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 29. Jozef Mihok (33) podnikateľ (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 30. Tomáš Mohler (23) podnikateľ (PSNS)
 31. Ing. Jaroslav Mráz (55) elektrotech. inžinier (nezávislý)
 32. Ing. Silvia Mrázová (40) ekonómka (PSNS)
 33. Ing. Štefan Ondek (51) ekonomický poradca (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 34. Stanislav Pánis (51) ekonóm (SNJ)
 35. Mária Pavlíčková (35) zamestnankyňa SSP (LDÚ)
 36. Viliam Persy (58) robotník (KSS)
 37. Ing. Michal Pilka (58) inžinier ekonóm (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 38. Peter Poláčik (50) stavebný technik (SNJ)
 39. Milena Stečáková (44) referentka (KSS)
 40. Vincent Struhalik (62) dôchodca (ĽS)
 41. JUDr. Marián Ševčík, CSc. (50) advokát (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 42. Ing. Dušan Tittel (34) športový manažér (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 43. Ľubomíra Toporová (46) úradníčka (nezávislý)
 44. Anna Venclová (54) dôchodkyňa (KSS)
 45. Ing. Richard Volek (67) dôchodca (nezávislý)
 46. Ing. Tomáš Weis (51) podnikateľ (SDS)
 47. Ján Wurster (64) stredoškolský profesor (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 48. Ing. Jozef Závodský (56) strojný inžinier (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 49. Ing. Eva Zelenayová (55) publicistka (nezávislá)

Volebný obvod č. 3 - Nové Mesto, Rača, Vajnory - 5 poslaneckých mandátov

 1. Ing. Imrich Béreš (39) finančník - ekonóm (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 2. PhDr. Jarmila Bernáthová (49) sociologička (SNS)
 3. RNDr. Pavol Bielik, CSc. (48) vedecký pracovník (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 4. Karol Bunčák (58) súkromný podnikateľ (SNS)
 5. Eduard Daniš (44) hasič (RIS)
 6. Ing. Milada Dobrotková (45) ekonómka (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 7. Ing. Ján Dubravec (53) ekonóm (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 8. RNDr. Katarína Fandáková (56) informatička (ĽS)
 9. Mgr. Oxana Ferjenčíková (33) redaktorka (SĽS)
 10. Ing. Libor Gašpierik (28) ekonóm (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 11. Ing. Ján Havránek (60) riaditeľ (PSNS)
 12. Ing. Jozef Házy (52) elektroinžinier (NF)
 13. Mária Herichová (49) ekonómka (SNS)
 14. MUDr. Samuel Janec (49) lekár (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 15. PhDr. Eva Jaššová (47) pedagogička (PSNS)
 16. RSDr. Vladimír Kalina (59) chemik - operátor (KSS)
 17. Ing. Juraj Kozina (49) informatik (SDS)
 18. Dagmar Kramplová (43) ekonómka (SNS)
 19. Ing. arch. Marta Kropiláková (53) architektka (LDÚ)
 20. Mgr. Peter Láriš (46) poradca (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 21. Ing. Patrick Lutter (33) podnikateľ (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 22. Ing. Jaroslav Macek (53) podnikateľ (SDS)
 23. Anna Mašlejová (37) ekonómka (SĽS)
 24. PhDr. Peter Mulík, PhD. (45) historik (SĽS)
 25. Ing. Vladimír Ondruš (59) stavebný inžinier (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 26. JUDr. Oľga Reháková (42) advokátka (PSNS)
 27. RSDr. Eduard Rovenský (54) generálny riaditeľ (KSS)
 28. Ing. Karol Sedlák (47) ekonóm (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 29. Ing Jozef Solčanský (53) ekonóm (KSS)
 30. Ing. Magdaléna Sulanová (49) manažérka (ĽS)
 31. Terézia Šaturová (66) účtovníčka (SĽS)
 32. Vladimír Ševčík, CSc. (49) strážnik (KSS)
 33. RSDr. František Turan (59) technický pracovník (KSS)
 34. Ing. Viera Žiačková (52) štátna zamestnankyňa (ĽS)

Volebný obvod č. 4 - Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica - 7 poslaneckých mandátov

 1. Emil Bardač (43) vodič (ROSA)
 2. Ing. Miroslav Bella (43) ekonóm (SNS)
 3. Ing. Štefan Boháček, PhD. (36) manažér (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 4. Ing. Ján Bokroš (35) manažér (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 5. Doc. Beáta Brestenská (46) VŠ pedagogička (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 6. MUDr. Viola Bukovská (59) lekárka (LDÚ)
 7. Mgr. Ladislav Bulla (60) právnik (SNS)
 8. RNDr. František Caňo (57) prírodovedec (SDS)
 9. Jitka Czupilová (52) nezamestnaná (KSS)
 10. Ing. Peter Čecho (40) informatik (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 11. Mgr. Mária Demeterová (52) editorka (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 12. Jarmila Demková (39) vrchná sestra (PSNS)
 13. Ing. Jozef Ďurček (58) strojár (PSNS)
 14. Ing. Peter Ďurec (55) stav. inžinier (NF)
 15. Ing. Anna Fašungová (44) ekonómka (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 16. Iveta Hanulíková (37) ekonómka (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 17. RNDr. Cecília Haviarová (58) dôchodkyňa (KSS)
 18. RSDr. Ján Hollý (54) podnikateľ (KSS)
 19. Ing. Štefan Chrenko (48) podnikateľ (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 20. Ing. Anton Jašica (30) vojak (SĽS)
 21. Tomáš Kaiser (34) podnikateľ (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 22. Mojmír Klampárik (41) čalúnnik (SNJ)
 23. Ivan Korbíni (39) súkromný podnikateľ (SNJ)
 24. PhDr. Matilda Križanová (52) odborná referentka (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 25. MUDr. Ján Kubis (53) lekár (SPR)
 26. Vladimír Kubovič (33) stav.technik (NF)
 27. JUDr. Jozef Lajš (75) dôchodca (nezávislý)
 28. Ing. Vladimír Lazor (55) stavebný inžinier (KSS)
 29. Beáta Lóciová (30) úradníčka (ROSA)
 30. Ing. Dušan Lukáč (60) dôchodca (KSS)
 31. Ing. Michal Majtán,PhD. (67) dôchodca (SDSS)
 32. Tomáš Martinkovič (24) tlačiar (SNJ)
 33. Ing. Marianna Melicherová (48) ekonómka (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 34. MUDr. Ján Mihálik (46) lekár (SNS)
 35. Ing. Viliam Mokráň (43) stavebný inžinier (KĽS)
 36. Ing. Vladimír Mráz (45) inž. ekonómie (NF)
 37. Ing. Baltazár Mucska (68) podnikateľ (SPR)
 38. Ing. Lubomír Munk (55) stavebný inžinier (SNS)
 39. Ing. Robert Nemcsics (40) ekonóm (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 40. Ing. Jozef Okrak, CSc. (69) dôchodca (ZRS)
 41. RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. (49) vedecký pracovník (KSS)
 42. Štefan Ösze (39) technik (ROSA)
 43. MUDr. Ján Porubský, CSc. (54) lekár (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 44. Vladimír Roško (51) pedagogický pracovník (KSS)
 45. Ing. Imrich Šteliar (62) stavebný inžinier (KĽS)
 46. RNDr. Imrich Šteliar (37) prírodovedec (KĽS)
 47. Hana Tréglová (20) operátorka (SĽS)
 48. Eva Valterová (52) technička (SNS)
 49. Mgr. Peter Vilim (24) živnostník (SDSS)
 50. PhDr. Branislav Záhradník (28) manažér (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 51. Ing. Viliam Zopp (62) podnikateľ (SĽS)

Volebný obvod č. 5 - Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce - 10 poslaneckých mandátov

 1. Ing. Vladimír Bajan (41) ekonóm (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 2. Ing. Tibor Beke (43) chemický inžinier (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 3. Viera Bencová (38) živnostníčka (LDÚ)
 4. Monika Beňová (33) manažérka (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 5. MUDr. Katarína Binovská (54) lekárka (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 6. Viera Bombarová (40) ekonómka (ĽS)
 7. Ing. Miloš Černák (46) strojný inžinier (SNS)
 8. Ing. Jozef Čihák (48) manažér (KSS)
 9. Dušan Daniel (54) nezamestnaný (RIS)
 10. Milan Elefant (37) politológ (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 11. Ing. Karol Fajnor (47) súkromný podnikateľ (KSS)
 12. Stanislav Fiala (42) technik (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 13. Doc. Ing. Ivan Gajdošík, CSc. (50) ekonóm (SDS)
 14. Mária Gálová (41) referentka (SNS)
 15. Ing. Eugen Gembicki (45) informátor (KSS)
 16. PhDr. Július Hauser (53) psychológ (SNS)
 17. PhDr. Zlatica Havlíková (49) pedagogička dospelých (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 18. Ing. Artúr Häusler (68) ekonóm (SNJ)
 19. Jozef Hospodár (41) podnikateľ (PSNS)
 20. Ing. Vladimír Hricko (52) ekonóm (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 21. MUDr. Marián Jančár (53) lekár (SNS)
 22. Dr. Viliam Jasaň (49) zástupca prednostu KÚ (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 23. Ing. František Kasanický (58) inžinier spojov - špecialista (KSS)
 24. Peter Kmeťo (50) živnostník (RIS)
 25. RNDr. Ľudovít Kollár (51) geofyzik (PSNS)
 26. Ing. Maroš Kondrót (41) podnikateľ (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 27. JUDr. Tatiana Kopecká (43) právnička (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 28. Ing. Dušan Kosík (48) podnikateľ (NF)
 29. Ing. Ján Kotuľa (51) dopravný inžinier (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 30. Mgr. Martin Kugla (27) sociológ (SDSS)
 31. Ľubomír Luhový (34) futbalista (PSNS)
 32. Jozef Maceják (43) živnostník (KSS)
 33. Ing. Ivan Martinko (42) programátor (ĽS)
 34. Ing. Tatiana Mikušová (46) podnikateľka (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 35. Viliam Néma (58) technik (ZRS)
 36. Alfred Nicholson (45) programátor-analytik (nezávislý)
 37. Ing. Tibor Ondík (63) stavebný inžinier (SNP)
 38. Annamária Ondíková (26) ekonómka (SNP)
 39. Ing. František Ondrejkov (50) strojný inžinier (SNS)
 40. Mgr. Rastislav Pavlík (28) manažér (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 41. Ing. Zdenek Petráš (47) stavebný inžinier (SNP)
 42. Ing. Juraj Plechlo (36) elektrotechnický inžinier (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 43. RNDr. Antonín Polách (52) učiteľ (nezávislý)
 44. Erika Pucherová (23) podnikateľka (LDÚ)
 45. Ing. Zdenek Rada (51) riaditeľ SOU (nezávislý)
 46. Štefan Richter (50) podnikateľ (SNJ)
 47. Jozef Rybár (53) zástupca veliteľa mestskej polície (KSS)
 48. Peter Rychlovský (23) konzultant (ĽS)
 49. PaedDr. Vlasta Sedliačiková, CSc. (58) vychovávateľka (KSS)
 50. Ing. Ladislav Setnický (44) ekonóm (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 51. Mgr. Ladislav Snopko (51) dramaturg (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 52. Jindřich Šafář (46) ekonóm (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 53. Ing. Vladislav Šimka (45) štátny zamestnanec (nezávislý)
 54. Ing. Štefan Tóth (51) stavebný inžinier (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
 55. Prof. Ivan Turjanitsa, Dr. (58) vysokoškolský profesor (SNP)
 56. Doc.,RNDr. Ján Turňa,CSc. (46) VŠ učiteľ (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS)
 57. RSDr. Karol Uhrík (51) technik (KSS)
 58. Anna Verešová (39) vedúca stravovacej jednotky (SNS)
 59. Ing. RSDr. Pavol Výboch (56) strážnik (KSS)
 60. Jiří Žákovský (60) dôchodca, pplk. v.v. (KSS)

Volebný obvod č. 6 - okres Malacky - 5 mandátov

Volebný obvod č. 7 - okres Pezinok - 4 mandáty

Volebný obvod č. 8 - okres Senec - 4 mandáty


HZDS - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER, SDĽ- Strana demokratickej ľavice, SOP - Strana občianeho porozumenia, SZS - Strana zelených na Slovensku, SDKÚ - Slovenská demokratická a kresťanská únia, KDH - Kresťanskodemokratické hnutie, ANO - Aliancia nového občana, SMK - Strana maďarskej koalície/Magyar Koalíció Pártja, DS - Demokratická strana, KSS - Komunistická strana Slovenska, SNS - Slovenská národná strana, PSNS - Pravá Slovenská národná strana, LDÚ - Liberálno-demokratická únia, SĽS - Slovenská ľudová strana, ĽS - Ľudová strana, SNJ - Slovenská národná jednota, SDSS - Sociálnodemokratická strana Slovenska, SDS - Strana demokratického stredu, NF - Nezávislé fórum, RIS - Rómska občianska iniciatíva, SNP - Strana národného porozumenia, ROSA - Robotnícka strana, ZRS - Združenie robotníkov Slovenska, KĽS - Kresťanská ľudová strana


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.