Devínska Nová Ves chce meniť okná v školách

12.10.2009
0
Páčil sa vám článok?

Bratislavská Devínska Nová Ves vypísala verejné obstarávanie na výmenu okien v základných školách P. Horova 16 a I. Bukovčana 3. Ide sa o stavebné práce, ktorých súčasťou je aj dodávka stavebných výrobkov, tovarov a súvisiace služby ako demontáž, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

Predpokladaná cena zákazky je 145-tisíc €. Práce by mali byť ukončené do konca tohto roka. Informácie zverejnila Devínska Nová Ves na svojej oficiálnej internetovej stránke.

Súťažné podklady si záujemca môže písomne vyžiadať na adrese: Miestny úrad Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, alebo na e-mailovej adrese ovzp.mudnv@stonline.sk, kontaktnými osobami sú Valéria Floreková a Štefan Tóth. Podklady si možno prevziať aj osobne na adrese miestneho úradu.

Súťažné podklady sa budú vydávať v pracovných dňoch do 14. októbra do 12:00. Ponuky v slovenskom jazyku a s označením "užšia súťaž - neotvárať" a heslom "Výmena okien ZŠ“ je potrebné zaslať na adresu verejného obstarávateľa najneskôr do 28. októbra do 12:00. Obálka musí byť označená aj adresou odosielateľa, teda uchádzača. Obálky s ponukami sa budú otvárať 29. októbra o 9:00 v zasadačke úradu. Rozhodovať bude cena, štítok energetickej efektívnosti okien, výška zálohy a dodacia lehota.

(sita)

Páčil sa vám článok?