Vrakunská starostka podľa polície robila len to, o čom rozhodli miestni poslanci

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Vyšetrovateľ odboru ekonomickej kriminality v zákonnom termíne zistil a konštatoval, že odmieta podozrenie z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, z ktorého kontrolór obvinil starostku Ľudmilu Lackovú.

Išlo o sumu približne 5,8 milióna korún, ktorú podľa kontrolóra mestskej časti Jána Ulackého starostka použila v rozpore so zákonom a s verejne záväznými uzneseniami miestneho zastupiteľstva. Ku kontrolórovi sa pridali aj miestni poslanci, ktorí odmietli schváliť jej postup pri druhej zmene rozpočtu a obvinili ju z nezákonného narábania s financiami z rozpočtu mestskej časti. Starostka Lacková v tejto súvislosti vtedy pre Bratislavské noviny povedala, že má dokumenty, ktorými dokáže oprávnenosť svojho postupu, a že okrem iného vidí v pozadí veci aj predčasné spustenie predvolebnej kampane zo strany poslancov vrakunského miestneho zastuputeľstva za SDKÚ.

Ako však vyplýva z uznesenia vyšetrovateľa k tejto veci, pravdu mala Ľudmila Lacková. Z dokumentu navyše vyplýva, že hlavný kontrolór aj poslanci museli od začiatku vedieť o oprávnenosti konania starostky, pretože tá len plnila ich uznesenia ešte z roku 2003, keď v 28. októbra 2004 podpisovala s vodárňami zmluvu. Rovnako museli vedieť, že Ľ. Lacková nenarábala neoprávnene s peniazmi z rozpočtu obce a že nešlo o obecné peniaze, ale že naopak oprávnene previedla účelovo viazané financie od bratislavských vodární na dodávateľa vodohospodárskych stavieb. S tým - ako aj s vodárňami - uzavrela starostka zmluvu práve na základe rozhodnutia vrakunských poslancov. Príslušné uznesenia dodnes neboli zrušené, je teda samozrejmé, že platili vlani, keď sa vodovod a kanalizácia budovali a keď sa aj prevádzali peniaze. Ide o to, že zákon neumožňoval vodárňam financovať celú stavbu priamo, preto predmetných 5,8 milióna musel previesť na dodávateľa práce cez obec. Vrakuňa stavbou naopak získala, lebo po jej dobudovaní podľa zmluvy prejde prípojka kanalizácie a vody v hodnote približne 4,8 milióna do majetku mestskej časti.

Vyšetrovateľ v tejto súvislosti konštatuje „...už roky je bežnou praxou, že v prípade obdarovania, získania grantu, resp. mimorozpočtových zdrojov.... sa táto skutočnosť premietne do najbližšej zmeny rozpočtu aj s účelovo určeným výdavkom“. Z toho vyplýva, že poslanci v septembri 2005, neschválením tejto zmeny navyše porušili bežné zvyky. Vyšetrovateľ označuje neschválenie tejto zmeny vo Vrakuni ako prvý podobný prípad.

S jeho verdiktom sa podľa našich zdrojov zhoduje aj okresná prokurátorka, ktorá pôvodne podala starostke upozornenie v predmetnej veci.

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie