Obecné noviny v súkromných rukách

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Spor medzi miestnym zastupiteľstvom a starostkou mestskej časti Vrakuňa naberá na obrátkach, čo by mohlo ohroziť chod samosprávy, pretože zaniká kontakt medzi poslancami a miestnym úradom. Miestne zastupiteľstvo kontrolované SDKÚ-DS ovládlo obecné noviny, s čím nesúhlasí starostka Ľudmila Lacková (SMER-KDH-SNS-PSNS-HZD).

Rozhodovacia právomoc poslancov je nepochybná (aj keď isté práva má aj volený starosta), ale nie je v ich silách zabezpečiť výkon svojich rozhodnutí a predovšetkým zaistiť kontakt s občanmi bez príslušného aparátu. Napriek tomu napätie eskaluje a v poslednom čase dospelo do situácie, keď miestny úrad nemôže vo Vrakunských listoch uverejniť informácie a oznamy, ktoré by mohli byť dôležité pre občanov mestskej časti. Vyplýva to z listu, ktorý redakcii na vedomie zaslala starostka Ľudmila Lacková. Vrakunské listy vydáva Vrakunská rozvojová spoločnosť, s.r.o., ktorá je stopercentnou dcérou mestskej časti, a je financovaná z jej rozpočtu, konateľom je poslanec František Stano. „Napriek tomu, že je to verejné médium, slúži súkromným osobám,“ konštatovala pre Bratislavské noviny Ľ. Lacková.

V liste starostka vyslovuje svoju abdikáciu na členstvo v redakčnej rade k 1. marcu, pretože rada nepracuje, teda ani neprizýva starostku ani zástupcu úradu na rokovania o obsahu novín. Za minulý rok sa rada stretla len dvakrát, pričom druhé stretnutie bolo neplánované a starostka argumentuje, že sa na ňom preto nemohla zúčastniť. Vyčíta výrobe novín, že obsah vytlačeného čísla sa líšil od dohodnutého konceptu, či to, že v decembri a v januári noviny nevyšli vôbec. Pripisuje to tomu, že požiadala o uverejnenie vianočného a novoročného príhovoru starostu, ktorý tradične vychádzal už 15 rokov. Priestor v novinách nedostala starostka, ani nik z úradu ani vo februári. „Táto skúsenosť ma utvrdila v presvedčení, že Vrakunské listy v skutočnosti nie sú novinami mestskej časti, ale sú novinami v rukách súkromných osôb,“ uzatvára abdikačný list starostka.

V týchto súvislostiach je zaujímavý tiež fakt, že zhodou okolností začiatkom marca rozviazala pracovný pomer s miestnym úradom zamestnankyňa, ktorá bola prakticky šéfredaktorkou časopisu a zároveň bola aj je zamestnankyňou Vrakunskej rozvojovej spoločnosti.

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie