Cena tepla v Dúbravke vyvolala búrlivú diskusiu

10.2.2009
0
Páčil sa vám článok?

Cena tepla v bratislavskej Dúbravke vyvolala dnes na zasadnutí miestneho zastupiteľstva niekoľkohodinovú búrlivú diskusiu. Jej výsledkom je, že prednosta miestneho úradu František Guth vypracuje analýzu na zabezpečenie postupu dodávania tepla v mestskej časti.

Napriek tomu, že počas rokovania odzneli aj názory na vypovedanie zmluvy, ktorá je platná až do konca roka 2028, nestalo sa tak. Zmluva so spoločnosťou Dalkia, ktorá má v súčasnosti viac ako 20 dodatkov, zostáva aj naďalej v platnosti. Podľa poslanca Petra Fajkusa už pracovná skupina pre energetiku pracuje na novom znení zmluvy so spoločnosťou. V nej by mali byť zakotvené aj závažné pripomienky zo strany mestskej časti a s niekoľkými možnosťami vypovedateľnosti.

Vypracovanie analýzy a rokovania so všetkými zainteresovanými stranami podporil aj dúbravský starosta Ján Sandtner. Poslancom neodporučil riešiť celú vec a súčasnú nespokojnosť súdnou cestou, podľa neho by mestská časť súd určite prehrala. Okrem toho už spoločnosť Dalkia podľa neho mohla podľa zmluvných podmienok investovať do zariadení viac ako štyri milióny eur, ktoré by po vypovedaní zmluvy musela mestská časť vrátiť. Mestská časť by však musela zaplatiť aj ďalšie investované náklady Dalkie.

Cena za teplo trápi Dúbravku už nejaký čas. Ešte v minulom roku požiadali poslanci Dalkiu, aby vysvetlila rozdiely v dodávke tepla pre ich mestskú časť a ponúkanou sumou vo výberovom konaní v Karlovej Vsi. Starosta však zároveň koncom novembra minulého roka požiadal o stanovisko Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Mestskej časti sa totiž nepáčili značné rozdiely v cenách tepla, pričom sa porovnávala cena tepla dodávaného spoločnosťou Dalkia, a.s., a Bratislavská teplárenská (BAT), a.s. Rozdiel podľa zistení dúbravskej pracovnej skupiny pre energetiku je takmer desať eur za gigajoul.

Úrad poskytol k celej veci stanovisko, v ktorom vysvetlil cenové rozdiely. Materiál predložený na zastupiteľstvo bol informatívny, čo počas diskusie niektorí poslanci viackrát zdôraznili. Poslanec Albert Liptovský označil materiál za alibistický a navrhol, aby sa zastupiteľstvo začalo "seriózne baviť o vypovedaní zmluvy." S tým však nesúhlasil poslanec Peter Čecho, ktorý jeho vyjadrenia označil za "pokrytecké". "Čísla ukázali, že Dalkia nie je výhodný partner," povedal poslanec Daniel Petruška.

Mnohí poslanci sa vyjadrili, že v materiáli im chýbajú niektoré informácie a vysvetlenia, keďže nie všetci rozumejú energetickým veciam. Niektorí z poslancov sa vracali aj do minulosti, keď sa prijímala zmluva a jej dodatky a začali sa obviňovať z niektorých krokov a názorov. Starostu zaujímalo, prečo riešia situáciu takýmto spôsobom a zdôraznil, že keď boli predstavitelia Dalkie na niektorých zasadnutiach miestneho parlamentu, "nikto im nepovedal, že s nimi chce skončiť".

(sita)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.