V Lamači chce samospráva dokončiť kanalizáciu a oživiť spoločenský život

31.12.2008
0
Páčil sa vám článok?

Po decembrových komunálnych voľbách zasadol do kresla starostu mestskej časti Lamač Ing. Ľubomír PLAI. Aj keď doteraz v samospráve nepracoval, problémy mestskej časti pozná a trúfa si na ich riešenie. V tejto súvislosti sem ho požiadali, aby nám priblížil svoju predstavu o rozvoji Lamača počas nasledujúceho funkčného obdobia.

- Pri tvorbe programu sme brali ohľad na špecifikum Lamača, ktoré spočíva v tom, že sa tu stretajú dve prostredia - lokalita starého Lamača so staršou rodinnou zástavbou a panelákové domy nového Lamača. Problémy ľudí žijúcich v tých častiach sú rozdielne, napríklad v historickej časti Lamača ľuďom ešte stále chýba dobudovaná kanalizácia, zatiaľ čo obyvatelia novšej časti by možno privítali nové športoviská a tenisové kurty. Preto sme sa snažili zohľadniť špecifické požiadavky oboch lokalít. Chceme opraviť cesty a chodníky, skompletizovať obchodnú sieť a sieť služieb, najmä v starom Lamači, dokončiť dom smútku, doriešiť problém hromadnej dopravy, chceme oživiť tradície známe z histórie našej mestskej časti. Máme v úmysle zveľadiť pamiatkovú zónu doriešením Vrančovičovej ulice a využívať ju na usporadúvanie jarmokov, výstav a ďalších atrakcií. V rámci znižovania kriminality chceme zaviesť program tzv. susedskej pomoci. Chceli by sme tiež vytypovať stavebné lokality na bytovú výstavbu rodinných domov v lokalite Rázsochy-Zelený potok. Samozrejme, nezabúdame ani na starších spoluobčanov, ktorým chceme život spríjemniť najmä poskytovaním kvalitnejších služieb, zlepšením informovanosti a poradenskou službou.

Vymenovali ste veľa projektov, máte určenú prioritu, ktorú budete riešiť ako prvú?

- Chceme pokračovať v budovaní kanalizácie, ktorej prvá etapa sa už začala. V súčasnosti nám však chýbajú finančné prostriedky, takže tie teraz musíme zohnať, aby sme ju mohli čo najskôr dokončiť. Máme v pláne tiež rozhýbať rozsiahlejšie projekty, ktoré by mali oživiť dianie v Lamači. K týmto projektom patrí výstavba viacerých polyfunkčných objektov s bytmi, garážami a občianskou vybavenosťou.

Máte pre Lamačanov pripravené niečo aj z oblasti kultúry a spoločenského diania?

- Chceme sa pokúsiť o oživenie spoločenského života v Lamači, chceli by sme do Lamača priviesť viac kultúry, oživiť tradície. Máme záujme o vystúpenia divadelných súborov, speváckych zborov, postarať sa o lepšie využitie kina. Ak sa nám podarí zapojiť sa do cezhraničnej spolupráce, verím, že aj to prispeje k pozdvihnutiu spoločenského života v našej mestskej časti.

Zhováral sa Milan Šeršík

Páčil sa vám článok?