Napísali ste nám 01/1999

30.12.2008
0
Páčil sa vám článok?

Pred časom sa na Mýtnu ulicu nasťahovala firma AGA s dosť veľkým vozovým parkom. Od začiatku bolo jasné, že autá tejto firmy budú musieť parkovať v priľahlých uliciach. Všetko by bolo v poriadku, počas pracovného času nie je problém.

Zamestnanci uvedenej firmy však v uliciach Záhrebská, Tabaková a Povraznícka nechávajú odparkované autá aj počas dní pracovného voľna a sviatkov, a to už v poriadku nie je. Niekedy máme pocit, že AGA má zbytočne veľký počet áut, pretože mnohé autá sú tu odparkované aj 1 - 2 týždne bez ich zjavného využitia. To je však problém firmy AGA.

Nás sa problém dotkne v momente, keď musíme hľadať parkovacie možnosti o dve-tri ulice ďalej od nášho bydliska. Počas posledných sviatkov som narátala asi 8 takto zaparkovaných áut firmy AGA. Je to skutočne dosť na to, aby to obmedzilo parkovacie možnosti nám obyvateľom a majiteľom áut uvedených ulíc. Som si vedomá, že nikto z nás nemá výhradné parkovacie právo. Na druhej strane to však považujem za netolerantnosť a neserióznosť voči obyvateľom tejto lokality.

T. Potocká, Staré Mesto
LIST ČITATEĽA°

~ ~ ~
Doterajší otcovia mesta skrášlili stred mesta, všetka časť, ale podľa mňa trestuhodne zanedbávajú veľmi atraktívne dunajské nábrežie. Dvojpruhová obojsmerná komunikácia je na viacerých úsekoch neodôvodnene zúžená na 1 pruh, čo spôsobuje najmä v špičkových hodinách dopravné zápchy a znižuje bezpečnosť premávky. Na mnohých miestach komunikácie nie sú vybudované primerané chodníky pre chodcov.

Obetónovaním a oplotením historickej zrúcaniny Vodnej veže sa vytvorila rarita, s ktorou sa historici a archeológovia nemôžu príliš chváliť. Povolením dostavby Rybárskeho cechu v tesnej blízkosti komunikácie sa natrvalo skomplikovali možnosti rozšírenia dopravného koridoru. Zničené neudržiavané staré objekty, skládky rôzneho materiálu, autobazár a viaceré provizórne objekty s neudržiavaným okolím a množstvo odpadkov vidí každý, kto po tejto dopravnej tepne denne prechádza, vrátane množstva turistov, ktorí prichádzajú do Bratislavy na veľkokapacitných výletných lodiach z celej Európy.

Ďalší zabudnutý úsek je ľavý breh Dunaja na Fajnorovom nábreží. Pri nedostatku parkovacích miest je na počudovanie, prečo sa oplotená plocha využíva ako skladisko rôznych čudných zálesáckych rekvizít. Riešenie nábrežia a Podhradia určite netreba šiť horúcou ihlou. No zvýšenie kapacity dopravného koridoru, udržiavanie hygieny a poriadku v jeho okolí však podľa môjho názoru neznesie odklad a malo by byť zahrnuté do volebného programu nových poslancov.

J. Kôpka, Bratislava
LIST ČITATEĽA

~ ~ ~
Ešte v lete uskutočnil Okresný úrad Bratislava II anketu o problémoch Ružinova. Upozornili sme na to, že v ružinovskom parku, resp. na ceste od zastávok autobusov a električiek smerom na Trávniky nefunguje ani jedna z lámp verejného osvetlenia. V parku sú osadené aj tabule s názvom Park A. Hlinku. To by bolo v poriadku, keby práve v strede medzi týmito tabuľami nebol pamätník K. Šmidkeho. Je to otrasné, ako si vieme spotvoriť názvami naše prostredie. Chudák A. Hlinka, keby vedel, kto mu tróni v „jeho“ parku. Treba buď odstrániť sochu, alebo park pomenovať jednoducho: Ružinovský. Nebolo by to lepšie?

rodina Malecová, Ružinov
LIST ČITATEĽA

Páčil sa vám článok?