Záväzky SaÚD prevzal úrad

12.8.2008
0
Páčil sa vám článok?

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Staré Mesto svojím uznesením zrušilo k 31.12.1998 Správu a údržbu domov. To znamená, že od 1. januára 1999 prešli všetky pohľadávky a záväzky zrušenej organizácie na Miestny úrad Staré Mesto.

Úlohy v súčasnosti zabezpečuje novo zriadené oddelenie vyrovnania činnosti SaÚD. Jeho pracovníci sa starajú o vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, o finančné vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, o dotácie zo štátneho rozpočtu.

Pracovníci tohto oddelenia spravujú aj pohľadávky a záväzky z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, vyúčtovanie fondu opráv a prevod odsúhlasených zostatkov fondu opráv, údržbu a prevádzku na účty nových správcov, ale aj vyrovnanie kaucií na stavebné úpravy, ako i ročné vyrovnanie platov a platových náležitostí.

Vedúcou oddelenia vyrovnania činnosti SaÚD je Miroslava Krajčová. Oddelenie sídli na Heydukovej ul. č. 25, tel. č. je 368 293, centrála 364 061-63, stránkové hodiny sú v pondelok od 8.30 do 17.00, v stredu od 7.30 do 16.30.

(mg)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie