• Samospráva
  • 12.08.2008 14:12

Bratislave želajú, aby bolo kde parkovať

0 0

Začiatok nového roku býva časom nových prísľubov a osobných predsavzatí. Väčšina z nás sa odhodláva skoncovať so zlozvykmi a kladie si ciele, ktoré v najbližších týždňoch a mesiacoch bude s väčšou či s menšou úspešnosťou plniť. V bratislavských uliciach sme sa pýtali, čo želajú Bratislavčania do nového roku sebe a svojmu mestu.

Ignác F., zvárač: Sebe želám zdravie, viac peňazí a aby som neprišiel o prácu. Bratislave by som zaželal čistejšie ulice, lepšiu dopravu, menšiu kriminalitu. Aby sme sa v nej cítili lepšie a bezpečnejšie.

Alena K., laborantka: Zdravie, to si hádam želá každý. Tento rok mám však jeden cieľ, ktorý by som chcela dosiahnuť. Neprezradím vám ho, ale týka sa to mojej kariéry. Nášmu hlavnému mestu želám, aby sa z neho stalo skutočné veľkomesto, ktoré bude reprezentovať našu krajinu.

Milan Č., právnik: V prvom rade si želám zdravie pre seba a celú svoju rodinu. Len s pevným zdravím je možné dosahovať akékoľvek osobné úspechy. Tento rok by som si chcel definitívne vyriešiť bytovú otázku, aby moja dcéra mala konečne vlastnú detskú izbu. Bratislave želám zlepšenie v oblasti dopravy, ďalšie skrášľovanie centra mesta, ale aj okrajových častí a predovšetkým oveľa, oveľa viac turistov.

Július M., manažér: Na začiatku tohto roka som si dal toľko predsavzatí, že keď sa mi podarí splniť aspoň polovicu, bude to úspech. Samozrejme, na to budem potrebovať pevné zdravie, takže na prvom mieste toho, čo si želám, je zdravie. No a Bratislave želám, aby čo najrýchlejšie opeknievala, aby svojou atmosférou prilákala viac návštevníkov a aby už konečne bolo v centre kde zaparkovať.

(lim)
ČO HOVORÍ ULICA


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.